Link

17ikona-linky-56Dátum je na svete. Podať daňové priznanie za rok 2019 a zaplatiť daň je potrebné do 31.10.2020. Nakoľko tento dátum pripadá na sobotu, posúva sa tento termín do 02.11.2020. Vyplýva to zo schválenej novely Zákona 67/2020 Z.z. “Lex korona” [»]

Link

17ikona-linky-56Od 01.04.2019 bola zavedená 2-násobná výška sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. Od 01.01.2021 by sa táto hranica mala rozšíriť až do 15. roku veku dieťaťa. Nastanú však aj iné, nie moc pozitívne zmeny [»]

Za vyživované dieťa daňovníka sa bude po novom považovať dieťa do dovŕšenia 19 rokov veku čo znamená, že nárok na daňový bonus zanikne od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom vyživované dieťa dovŕšilo 19 rokov veku.

Aktuálne je rozhodujúcim kritériom pre získanie daňového bonusu splnenie podmienky vyživovaného dieťaťa a vek dieťaťa do 25 rokov. Od 01.01.2021 sa však táto hranica, ak bude zákon schválený, zníži na 19 rokov.

17ikona-dane

Zmena údajov ORP pokladnice, keď sa stanem platcom DPH

  

Dobrý deň. Firma sa stane platcom DPH od 1.11.2020 (už máme rozhodnutie). Doteraz používala ORP, ale bločky boli bez DPH. Musíme kvôli platcovstu požiadať o pridelenie nových kódov pokladnice? Je možné ešte pred 1.11. požiadať o pridelenie kódov, kde už bude uvedené aj IČ DPH alebo až po tomto dátume? Je potrebné ukončiť používanie konkrétnej ORP k dátumu 31.10.2020 cez tlačivo Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient? Ďakujem.

17ikona-dane

Likvidačný zostatok – platia sa z neho odvody a dane?

  

Mám otázku ohľadom s.r.o. Firma nemá žiadne záväzky voči veriteľom, ani podlžnosti voči zdravotnej poisťovni atď. Pokiaľ by som sa rozhodla, že chcem skončiť s podnikaním a svoju firmu predať, čo sa deje s majetkom firmy? Majetok firmy je počítač, tlačiareň, foťák a tovar v hodnote cca 5 000 eur. Prechádza tento majetok na mňa ako spoločníka? Ako je to s likvidáciou spoločnosti? Resp. s majetkom a tovarom, ktorý popisujem vyššie. Musím tento tovar a majetok predať a zisky z tohto predaja idú mne ako jedinému kanateľovi? Ako sa to zdaňuje? Čo ak sa mi nepodarí majetok predať?

Link

17ikona-linky-56Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej stránke Covid semafor pre svoje jednotlivé pobočky. Ich fungovanie je rozdelené do

  • štandardného režimu – štandardný režim otváracích hodín za dodržiavania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení,
  • sprísneného režimu – na preberanie dokumentov a zásielok slúži schránka pri vstupe do pobočky; klientske centrum nie je pre verejnosť otvorené, ale klienti majú možnosť konzultovať svoje záležitosti s vybranými zamestnancami pobočky,
  • prísneho režimu – práca ako v sprísnenom režime; pobočka má upravené otváracie hodiny (Po, Ut, Št, Pi 8:00 – 11:00, St 13:00 – 16:00).

Sociálna poisťovňa bude Covid semafor pravidelne aktualizovať, preto odporúča klientom, aby sa pred plánovanou návštevou pobočky oboznámili s aktuálnou situáciou.

1 2 3 73