Featured post

Príspevok na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie (+stránka na požiadanie podpory)

Drvivú väčšinu podnikateľov zaujíma, ako bude vyplácaná podpora pre podnikateľov, ohlásená v Prvej pomoci zamestnancom, firmám a SZČO. Táto podpora je realizovaná formou projektu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov je poskytovaná podľa Zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a bola vládou schválená 31.03.2020. Pozn.: Článok pravidelne aktualizujem, upravujem o najnovšie dostupné informácie. Informácie tiež nájdete na stránke Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

~Účtovník

09.04.2020

Pozrite si brífing ministra financií Eduarda Hegera, ministra hospodárstva Richarda Sulíka ministra práce Milana Krajniaka k aktuálnej situácii po rokovaní vlády – aké sa chystajú opatrenia (prvých cca 10 minút, potom otázky a odpovede).

Link

Firmy, ktoré museli zatvoriť svoje prevádzky z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, budú oslobodené od odvodov zamestnávateľa za mesiac apríl 2020.

Link

Vzhľadom na uznesenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach v súvislosti s pandémiou koronavírus bude mať Sociálna poisťovňa a Finančná správa upravené (zrušené) úradné hodiny:

 • Finančná správa [»]
  • Úrady Finančnej správy nebudú pre verejnosť dostupné v stredu 08.04.2020 a ani vo štvrtok 09.04.2020. Úradné hodiny platné v čase pandémie koronavírusu budú platiť opäť od utorka 14.04.2020 [»]
  • Call centrum bude dostupné počas štandardných úradných hodín – v pracovné dni od 08:00 hod. do 16:00 hod.
 • Sociálna poisťovňa [»]
  • Tak ako ostatné štátne a verejnoprávne inštitúcie, ruší v dňoch 8. a 9. apríla 2020 (streda, štvrtok) stránkové hodiny. Vstup do priestorov pobočiek v týchto dňoch nie je možný. Od utorka, 14.04.2020 budú úradné hodiny opäť k dispozícii v skrátenom režime – pre odovzdanie zásielok v stredu od 13:00 hod. do 16:00 hod. a v iných pracovných dňoch od 08:00 hod. do 11:00 hod.

~Účtovník

07.04.2020

Kniha poukazuje na slabé miesta fungovania dnešného finančného systému, keď sa možnosť tvoriť peniaze z ničoho zneužíva na sledovanie cieľov politickej triedy a finančníkov. Dôležitou časťou knihy sú možné budúce scenáre a konkrétne návrhy ako žiť dobrý život napriek zlým peniazom.

“Kto by to bol povedal, že kniha zo sveta ekonómie sa číta hltavo.”

“Náramne zábavná a poučná kniha. Pre mňa to bol veľký zážitok a radosť a podľa môjho názoru to je kniha ktorá by mala byť vyučovaná ako povinné čítanie v školách. Kniha hovorí o dôležitých udalostiach v minulosti, ktoré ovplyvňujú všetkých ľudí na svete. Ukazuje nám, že svet nie je tak jednoduchý ako si to politikovia predstavujú.”

Založte si účet zadarmo a získajte vstupný bonus (365 banka)

  

Počuli ste už o 365 banke? Ide o prvú slovenskú internetovú banku s inteligentným bankovníctvom. A v čom je iná ako iné banky? Napríklad, k založeniu účtu vám stačí len nainštalovaná aplikácia v mobilnom telefóne a občiansky preukaz. Nikam nemusíte chodiť, všetko prebieha online. Navyše, ak si v období medzi 01.04.-30.04.2020 založíte účet, získate ako bonus vstupný poplatok 10 €.

Link

Ak ste ako zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO povinný platiť sociálne poistenie a váš pokles pokles čistého obratu* alebo pokles príjmov** *** je 40 % a viac, tak sociálnym odvodom za marec 2020 sa posúva splatnosť do 31.07.2020 [»] Obdobné platí aj pri povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a preddavkov na zdravotné poistenie.

Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.

V prípade, že do toho času už nebudete zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO, tejto povinnosti sa nezbavíte.

Vláda svojim nariadením vlády môže aj za budúce obdobia, za ktoré sa platiť poistné, stanoviť iný termín splatnosti poistného.

Prečítajte si aj článok: Ústredie Sociálnej poisťovne informuje – Kto a ako si bude môcť odložiť splátky sociálneho poistného za marec? [»]

Link

Vláda dnes predstavila “Druhú pomoc občanom, firmám a SZČO”.
Táto pomoc obsahuje:

 • Odklad splátok úverov až do 9 mesiacov pre občanov.
 • Odklad splátok úverov až do 9 mesiacov pre SZČO, malé a stredné podniky (ktoré majú do 250 zamestnancov).
 • Zvýšenie rámca pre bezkontaktné platby z 20 € na 50 €.

Podmienkou odloženia splátok z dôvodu pandémie je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa.

Podanie formulára o odklade splátok bude bezplatné, ale počas predĺženia splátkového obdobia si banky úroky budú počítať.

1 2 3 70