Link

Na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína v stredu, 12.06.2018, sa bude prejednávať aj o návrhoch, aby:

  • pri živnostníkoch a SZČO bola vypustená podmienka dosiahnutia základu dane pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa/deti. V platnosti by mala ostať iba podmienka dosiahnutia 6-násobku minimálnej mzdy [»]
  • sa povinne nemocensky poistená mohla ešte navyše dobrovoľne nemocensky pripoistiť, tak ako to je možné pri dôchodkovom poistení, čím by sa tak mohla lepšie pripraviť na výpadok príjmu počas materskej dovolenky alebo pracovnej neschopnosti [»] (Pôvodný článok 11.03.2018)

Ani jeden z návrhov pri dnešnom hlasovaní neprešiel. (Aktualizované 20.06.2018)

Link

Do parlamentu bol preložený návrh na skrátenie doby rovnomerného odpisovania 5. a 6. odpisovej skupiny. Po novom by sa mala doba skrátiť pri 5. odpisovej skupiny z 20 rokov na 16 rokov a pri 6. odpisovej skupine zo 40 rokov na 20 rokov. Cieľom návrhu je hlavne podpora investícii do ekonomicky slabých regiónov (juh stredného Slovenska, východ krajiny) [»] (Pôvodný článok 27.05.2018)

Dnes sa o návrhu hlasovalo a neprešiel, doby odpisovania zostávajú aj naďalej v pôvodnej výške. (Aktualizované 19.06.2018)

Link

Ďalšie lastovičky s návrhom minimálnej mzdy sú tu. Konfederácie odborových zväzov navrhuje minimálnu mzdu na rok 2019 vo výške 635 €. Oproti tomu roku, kedy je minimálna mzda 480 € by šlo o 33 %-ný nárast (+155 €) [»] Začiatkom roka boli plány vo výške 520 € [»]

Vyplnenie tlačiva pri registrácii podľa § 7a (dodanie/nadobudnutie služby do zahraničia/zo zahraničia)

  

Potrebujem zaregistrovať podľa § 7a lebo dodávam služby do zahraničia. Ale v tlačive v časti I. Druh dane, ku ktorému sa žiada registrácia, oznámenie zmeny alebo zrušenie registrácie, tam čo zaškrtne, čo vyberie z možností, ktoré sú tam? Lebo ani jedna sa mi nepozdáva.

1 2 3 50