Uplatňovanie paušálnych výdavkov pri platiteľovi DPH

  

Dobrý deň. Mám otázku na uplatňovanie paušálnych výdavkov. Ak som bol počas roka 2023, počas 4 mesiacov, január až apríl, platiteľom DPH a následne som živnosť zrušil, viem si uplatniť paušálne výdavky? Ďakujem.

Zdravím. Pri odpovedi na vašu otázku je potrebné vychádzať z troch ustanovení Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

  • V § 6 ods. 10 Zákona sa píše, že „Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov (…) najviac do výšky 20 000 eur.“
  • Podľa § 2 písm. l) Zákona sa zdaňovacím obdobím rozumie kalendárny rok.
  • Na základe § 4 ods. 9 Zákona sa „U daňovníka s príjmami z podnikania (…) základ dane zisťuje vždy za kalendárny rok (…).

Z vyššie uvedeného možno povedať, že za zdaňovacie obdobie 2023 máte možnosť si uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % (max. 20 000 €).

Mohlo by vás zaujímať: Zle vystavený pokladničný doklad – koľko z DPH si môžem odpočítať?, Zrušenie registrácie DPH pri pozastavení živnosti

[nahlás chybu v článku]