Link

Národná banka Slovenska pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka* [»] vydá v októbri do obehu pamätnú mincu s nominálnou hodnotou 10 €. Zberateľská eurominca bude mať štatút zákonného platidla, no len v Slovenskej republike. A vyzerať bude takto:

10eur-michal-bosak

*Michal Bosák bol americko-európsky filantrop a bankár slovenského pôvodu. Úspechy jeho založených bánk mu priniesli uznanie amerických finančníkov a členstvo v správnych radách starých amerických bánk. Počas prvej svetovej vojny organizoval miliondolárovú zbierku “Na agitáciu za samostatnosť Slovenska”. Stal sa jedným zo signatárov Pittsburskej dohody (spojenie Čechov a Slovákov do spoločného samostatného štátu s tým, že Slovensko bude mať svoju vlastnú štátnu správu, parlament súdnictvo).

 

Faktory, ktoré ovplyvnili Baťov úspech

  

Teraz cez leto som mal konečne čas prečítať si dve knižky, na ktoré som sa už dlhšiu dobu tešil. Obe boli o jednom, aj na Slovensku veľmi známom podnikateľovi, Tomášovi Baťovi. Človeku sa otvorí hneď nový obzor čo robiť, keď chce niečo dosiahnuť. A ponúkne návod, ako to dosiahnuť.