Ako si môžem rozdeliť zisk?

  

Dobrý deň. Máme eseročku tretí rok a chceli by sme si vytiahnuť nejaké tie peniaze, čo firma zarobila. Ako postupovať? Čo musíme urobiť?

 

Zdravím. Zisk v eseročke sa rozdeľuje na základe schválenej účtovnej závierky. Účtovnú závierku predložia konatelia valnému zhromaždeniu na schválenie, pričom súčasťou schvaľovania je aj schválenie návrhu na rozdelenie zisku (v súlade so spoločenskou zmluvou).

Pri prerozdeľovaní zisku je však potrebné myslieť na zákonné povinnosti a postupy. Preto sa postupuje nasledovne:

  1. Zo zisku, ktorý vytvorila spoločnosť, sa najskôr musí vytvoriť zákonný rezervný fond. Ten sa tvorí vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Tento sa pravidelne každý rok dopĺňa až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania (§ 124 ods. 1 Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).
  2. Následne, ak máte neuhradenú(é) stratu(y) z minulých rokov, je potrebné ju(ich) uhradiť z tohto nerozdeleného zisku.
  3. Ostatnú časť nerozdeleného zisku môžete ponechať v spoločnosti ako nerozdelený zisk do budúcna, vyplatiť si ho formou dividend (podľa zákona – § 123 ods. 1 – resp. podmienok v spoločenskej zmluve/zakladateľskej listine), prípadne použiť na zvýšenie základného imania,…

Pozn.: Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len ak tým, s prihliadnutím na všetky okolnosti, nespôsobí svoj úpadok (§ 123 ods. 2).

Mohlo by vás zaujímať: Účtovanie vyplatenia podielu na zisku tovarom, Zdaňovanie zisku z predaja akcii

(Pôvodný článok 13.06.2017 | Aktualizované 22.04.2024, 16:35)

[nahlás chybu v článku]