Zdaňovanie zisku z predaja akcii

  

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ohľadom zdaňovania z predaja akcii. Nakupujem akcie na trhu cez mobilnú aplikáciu. Ide o akcie, ktoré sa obchodujú na európskom, americkom aj ázijskom trhu. Ako to je zo zdanením zisku, keď na to nemám založenú živnosť, teda nejde o podnikanie? Ďakujem.

 

Zdravím. To, či je potrebné zisk zdaniť alebo nie ovplyvňuje viacero faktorov. Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v § 9 ods. 1 písm. k) pre oslobodenie splnenie nasledovných podmienok:

  • cenné papiere neboli a nie sú obchodným majetkom daňovníka (nie je a nebolo o nich účtované ani evidované v daňovej evidencii, napr. v súvislosti s podnikaním),
  • cenné papiere vlastníte viac ako 1 rok,
  • cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom alebo obdobnom zahraničnom regulovanom trhu a v čase ich predaja sú na trhu obchodované minimálne 1 rok.

Ak sú teda vyššie spomenuté podmienky splnené, ide o príjem oslobodený od dane a to bez ohľadu na jeho výšku. Takýto príjem sa neuvádza ani v daňovom priznaní.

Neprehliadnite: Založte si  bezplatný účet a získajte 15 EUR ZADARMO (do 30.11.2022)

Ak však nie je splnená aspoň jedna podmienka, je potrebné zisk, prostredníctvom daňového priznania, zdaniť. Pri zdanení je však možné uplatniť oslobodenie od zdanenia do výšky 500 €. Umožňuje to § 9 ods. 1 písm. i) Zákona. Ako teda budete postupovať pri zdanení?

Spočítate všetky príjmy z predaja akcii za daný rok. Spočítate všetky výdavky a nákup predaných akcii za daný rok. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je zisk z predaja. Z daného zisku odpočítate 500 € (oslobodenie od dane). Zostávajúca (kladná) čiastka tvorí zisk, ktorý zdaňujete prostredníctvom daňového priznania.

Príklad:
Nakúpite akcie spoločnosti A za 1 000 €, spoločnosti B za 500 € a spoločnosti C za 2 000 €. Po pol roku predáte Akcie spoločnosti A za 800 €, spoločnosti B za 750 € a Spoločnosti C za 3 000 €. Nakoľko ste nesplnili podmienku držania (vlastníctva) akcii viac ako 1 rok, príjmy z predaja nie sú oslobodené od dane a musíte ich zdaniť.

Riešenie:
Úhrn príjmov z predaja akcii A + B + C = 800 + 750 + 3 000 = 4 550 €.
Úhrn výdavkov na nákup akcii A + B + C = 1 000 + 500 + 2 000 = 3 500 €.
Rozdiel medzi predajom a nákupom akcii je 4 550 – 3 500 = 1 050 € (zisk).
Zisk, ktorý zdaňujete po oslobodení je 1 050 – 500 € = 550 €.

Mohlo by vás zaujímať: Príjem policajta z obchodovania na burze, Investičná trilógia, Aký predmet podnikania uviesť pri obchodovaní s kryptomenami?

(Pôvodný článok 17.06.2022 | Aktualizované 15.10.2022, 12:00)

[nahlás chybu v článku]