Zdaňovanie zisku z predaja akcii

  

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ohľadom zdaňovania z predaja akcii. Nakupujem akcie na trhu cez mobilnú aplikáciu. Ide o akcie, ktoré sa obchodujú na európskom, americkom aj ázijskom trhu. Ako to je zo zdanením zisku, keď na to nemám založenú živnosť, teda nejde o podnikanie? Ďakujem.

 

Zdravím. To, či je potrebné zisk zdaniť alebo nie ovplyvňuje viacero faktorov. Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v § 9 ods. 1 písm. k) pre oslobodenie splnenie nasledovných podmienok:

  • cenné papiere neboli a nie sú obchodným majetkom daňovníka (nie je a nebolo o nich účtované ani evidované v daňovej evidencii, napr. v súvislosti s podnikaním),
  • cenné papiere vlastníte viac ako 1 rok,
  • cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom alebo obdobnom zahraničnom regulovanom trhu a v čase ich predaja sú na trhu obchodované minimálne 1 rok.

Ak sú teda vyššie spomenuté podmienky splnené, ide o príjem oslobodený od dane a to bez ohľadu na jeho výšku. Takýto príjem sa neuvádza ani v daňovom priznaní.

Ak však nie je splnená aspoň jedna podmienka, je potrebné zisk, prostredníctvom daňového priznania, zdaniť. Pri zdanení je však možné uplatniť oslobodenie od zdanenia do výšky 500 €. Umožňuje to § 9 ods. 1 písm. i) Zákona. Ako teda budete postupovať pri zdanení?

Spočítate všetky príjmy z predaja akcii za daný rok. Spočítate všetky výdavky a nákup predaných akcii za daný rok. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je zisk z predaja. Z daného zisku odpočítate 500 € (oslobodenie od dane). Zostávajúca (kladná) čiastka tvorí zisk, ktorý zdaňujete prostredníctvom daňového priznania.

Príklad:
Nakúpite akcie spoločnosti A za 1 000 €, spoločnosti B za 500 € a spoločnosti C za 2 000 €. Po pol roku predáte Akcie spoločnosti A za 800 €, spoločnosti B za 750 € a Spoločnosti C za 3 000 €. Nakoľko ste nesplnili podmienku držania (vlastníctva) akcii viac ako 1 rok, príjmy z predaja nie sú oslobodené od dane a musíte ich zdaniť.

Riešenie:
Úhrn príjmov z predaja akcii A + B + C = 800 + 750 + 3 000 = 4 550 €.
Úhrn výdavkov na nákup akcii A + B + C = 1 000 + 500 + 2 000 = 3 500 €.
Rozdiel medzi predajom a nákupom akcii je 4 550 – 3 500 = 1 050 € (zisk).
Zisk, ktorý zdaňujete po oslobodení je 1 050 – 500 € = 550 €.

Mohlo by vás zaujímať: Príjem policajta z obchodovania na burze, Investičná trilógia, Aký predmet podnikania uviesť pri obchodovaní s kryptomenami?

(Pôvodný článok 17.06.2022 | Aktualizované 15.10.2022, 12:00)

[nahlás chybu v článku]