Je neplatenie DPH do 5 € mojím zdaniteľným príjmov?

  

Chcel by som sa spýtať, som živnostník registrovaný podľa paragrafu 7a a odvediem daň za prijatú službu z EÚ krajiny, ale táto DPH v daňovom priznaní nie je vyššia ako 5 eur (teda ju platiť nemusím), je takéto neplatenie mojím zraniteľným príjmov ako odpustenie dlhu?

 

Zdravím. Keďže nie ste platiteľom dane a ste iba registrovaný podľa § 7a Zákona 222/2004 Z.z. o DPH a vznikne vám povinnosť platiť daň, ste povinný podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň.

Daň ste však nie povinný zaplatiť, tak ako píšete v otázke, ak jej výška na zaplatenie nie je viac ako 5 € (§ 78 ods. 3 Zákona).

Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aj výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom (§ 6 ods. 5 písm. d) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

Neplatenie dane z pridanej hodnoty do výšky 5 € sa však nepovažuje za odpustenie dlhu, nakoľko podľa Zákona o DPH vám tento dlh do výšky 5 € ani nevznikne. Preto sa ani nemôže považovať za váš zdaniteľný príjem.

Mohlo by vás zaujímať: Musím podávať kontrolný výkaz pri registrácii podľa § 7 resp. § 7a?, Vyplnenie tlačiva pri registrácii podľa § 7a

(Pôvodný článok 21.02.2019 | Aktualizované 30.06.2024, 22:01)

[nahlás chybu v článku]