Aký je limit sumy vystavenia pokladničného dokladu (zjednodušenej faktúry)?

  

Dobrý deň. Chcem si kúpiť registračnú pokladnicu, aby som nemusel pri predaji stále vystavovať len faktúry a čakať na úhradu, a mohol tak mať peniaze za tovar hneď. Len som čítal, že tam to je nejako kvôli DPH obmedzené koľko môžem predať na jeden bločik. Je to pravda, alebo iba pri nejakom tovare to platí?

 

Zdravím. Z daného teda predpokladám, že ste platiteľom DPH. Takéto obmedzenie existuje v § 74 ods. 3 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH. Ide o tzv. zjednodušenú faktúru, teda doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient (on-line registračná pokladnica, virtuálna registračná pokladnica).

Patrí tu taký doklad, kde cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 € alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 € a doklad vyhotovený tankovacím aom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 €.

Všetky náležitosti, ktoré musí zjednodušená faktúra obsahovať sú uvedené v § 74 Zákona s výnimkou, že nemusí obsahovať

  • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
  • a základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene.

Dané obmedzenie treba sledovať, nakoľko ak by ste vystavili pokladničný doklad/zjednodušenú faktúru nad túto sumu, váš odberateľ by nemal nárok na odpočet DPH a to z toho dôvodu, že z hľadiska zákona nemá platný doklad (zjednodušenú faktúru) z ktorého môže vykonať odpočet (§ 51 ods. 1 písm. a) Zákona).

Ak by sa vám omylom aj tak podarilo takýto doklad vystaviť a nedošlo by k jeho oprave, tak váš zákazník, ak by bol tiež platiteľom DPH, má nárok zahrnúť si túto DPH, ktorú si nemôže odpočítať, priamo do nákladov (§ 19 ods. 3 písm. k) bod 2 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

Neprehliadnite: Od 01.01.2025 bude platiť jeden spoločný limit sumy vystavenia pokladničného dokladu (zjednodušenej faktúry).

Pozn.: Na zreteli tiež treba mať aj Zákon 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti, kedy podnikateľ nemôže prijať hotovosť prevyšujúcu 5 000 €. Viac v článku Obmedzenie platieb v hotovosti.

Mohlo by vás zaujímať: Zle vystavený pokladničný doklad – koľko z DPH si môžem odpočítať?, Môžem si odpočítať DPH z nezaplatenej leasingovej splátky?

(Pôvodný článok 10.12.2018 | Aktualizované 260.02.2022, 18:05)

[nahlás chybu v článku]