Letenky a DPH. Ako to s nimi je?

  

Dobrý deň. Robím si sám účtovníctvo ako živnostník, len sa mi teraz stalo, že som kupoval letenku, lebo idem na výstavu. Letenka bola vystavená bez DPH. Keď kupuje niečo zo zahraničia, tak to zdaňujem na Slovensku a DPH platím tu. Je to rovnako aj pri letenke?

 

Zdravím. Podľa toho čo píšete, nie ste platcom DPH, ale ste registrovaný podľa § 7 alebo § 7a Zákona 222/2004 Z.z. o DPH. To však bude hrať úlohu až neskôr.

Čo sa týka dopravy osôb ako takých (a týka sa to aj leteniek), tak podľa § 16 ods.­  4 Zákona je miestom dodania dopravy osôb miesto, kde sa doprava vykonáva, a ak sa vykonáva vo viac ako jednom štáte, považuje sa za vykonanú v týchto štátoch pomerne k prekonaným vzdialenostiam v týchto štátoch. Toto ustanovenie má za následok, že suma za prepravu by sa mala zdaňovať pomerne podľa kilometrov v tom-ktorom štáte.

To však nie je nutné, nakoľko Zákon ďalej pojednáva o oslobodení dopravy osôb od dane. Konkrétne ide o § 46 Zákona, kde od dane (DPH) je oslobodená doprava osôb na území tuzemska, ak ide o dopravu:

  • z tuzemska do zahraničia,
  • zo zahraničia do tuzemska,
  • z miesta v zahraničí do miesta v zahraničí cez tuzemsko,
  • medzi dvoma miestami v tuzemsku, ktorá tvorí súčasť medzinárodnej leteckej alebo vodnej dopravy.

Takže, ak ide o medzinárodné lety, nie je potrebné vykonať žiadne samozdanenie a odvádzať DPH. Letenka bude vystavená bez DPH.

Iná situácia by nastala ak by išlo o vnútroštátny let. Tu by sa už nedalo uplatniť oslobodenie od dane, takáto letenka by bola aicky vystavená s DPH, ktorú by ste si mohli, ak by ste boli platiteľom DPH, uplatniť. Keďže vy však nie ste plnohodnotným platcom DPH, uplatniť si ju nemôžete.

Pozn.: Obdobne sa postupuje aj pri vlakovej, či autobusovej doprave.

Mohlo by vás zaujímať: Školenie v Českej republike a DPH

(Pôvodný článok 15.03.2019 | Aktualizované 22.12.2023, 14.05.2024, 18:16)

[nahlás chybu v článku]