Stravné, stravné lístky od 01.10.2023

  

Od 01.10.2023 bude platiť nová výška stravného nasledovne:

Tuzemské pracovné cesty

  • 7,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty (aktuálne 7,30 €),
  • 11,60 € pre časové pásmo 12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty (aktuálne 10,90 €),
  • 17,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty (aktuálne 16,40 €).

Minimálna výška stravného lístka

Minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste, t. j. 5,85 € (aktuálne 5,48 €).

Minimálna výška povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca

Podľa § 152 ods. 3 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce musí zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín.

Po novom bude teda musieť zamestnávateľ prispievať:

  • minimálne 3,22 € (aktuálne 3,01 €),
  • maximálne 4,29 € (aktuálne 4,02 €).

(Zdroj: slov-lex.sk)

[nahlás chybu v článku]