Platenie daní – Daňový úrad

Každý, kto platí  daň, či už DPH, daň z motorových vozidiel, daň z príjmu,… a mohol by som pokračovať, ju musí platiť na účet pridelený Daňovým úradom (Finančnou správou) a správne platbu identifikovať – účel a obdobie u ktorému sa vzťahuje.

Preto prikladám jednoduchý návod ako si vyskladať správne číslo účtu a aký variabilný symbol použiť.

Pre uľahčenie života, je na konci tohto návodu zverejnený zoznam variabilných symbolov. Stačí si už len nájsť to správne obdobie a tú správnu platbu.


Tvar účtu

Pre platenie daní sa využíva nasledovný tvar čísla účtu:

5xxxxx 8xxxxxxxxxx / 8180
predčíslie účtu číslo účtu / kód Štátnej pokladnice

V súčasnosti treba, ak banka už nepodporuje (kvôli SEPA platbám) starý spôsob zadávania tvaru účtu, previesť toto číslo na tvar IBAN čísla účtu. To jednoducho môžete urobiť →TU

Ako zvoliť predčíslie účtu?

Predčíslie účtu sa volí podľa účelu/druhu platby. Pre platby, ktoré sú vyberané daňovými úradmi sú k dispozícií nasledujúce predčíslia:

500240 – Daň z pridanej hodnoty (DPH)
501104 – Zábezpeka na DPH
500216 – Daň z príjmov fyzických osôb (FO) nerezidentov zo zdrojov na území SR
500208 – Daň z príjmov fyzických osôb (FO) z podnikania a prenájmu
500259 – Daň z príjmov fyzických osôb (FO) zo závislej činnosti
500224 – Daň z príjmov právnických (PO) osôb so sídlom v tuzemsku
500232 – Daň z príjmov právnických osôb (PO) so sídlom v zahraničí
500267 – Daň z príjmu vyberaná zrážkou
501120 – Zabezpečenie dane na DPFO
501139 – Zabezpečenie dane na DPPO
501163 – Daň z motorových vozidiel
501075 – Osobitný odvod finančných inštitúcií
501091 – Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach
500689 – Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel

Zvýraznené čísla účtov sú najviac používané (aspoň v mojom prípade).

Ako som už písal v úvode, číslo účtu je pridelené daňovým úradom a oznámené subjektu písomnou formou. Ide o tzv. osobný účet daňovníka (OÚD). Ak svoje číslo účtu neviete a potrebujete ho zistiť, dá sa to zadaním DIČ na nasledujúcej stránke →OÚD

Kód Štátnej pokladnice, 8180, je nemenný!

Aký variabilný symbol použiť?

Na označovanie platby dane sa využíva 10-miestny variabilný symbol (VS). Ten, ak nie je určený rozhodnutím daňového úradu, môže mať nasledovné tvary:

 • XXXXMMRRRR,
 • XXXXQQRRRR,
 • XXXXPPRRRR,
 • XXXX99RRRR,
 • XXXX00RRRR.

kde:
XXXX určuje druh platby nasledovne:

 • 1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty (DPH) na úhradu,
 • 1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty (napr. daň z príjmu FO/PO),
 • 8100 – iná platba dane.

MM, QQ alebo PP určujú obdobie, ku ktorému sa platba vzťahuje nasledovne:

MM označuje kalendárny mesiac

 • 01 – január,
 • 02 – február,
 • …atď. až
 • 12 – december.
 
QQ označuje kalendárny štvrťrok
 • 41 – 1. štvrťrok,
 • 42 – 2. štvrťrok,
 • 43 – 3. štvrťrok,
 • 44 – 4. štvrťrok.
PP označuje kalendárny polrok

 • 21 – 1. polrok,
 • 22 – 2. polrok.

99 je fixná hodnota, ktorá sa uvádza pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia (napr. daň z príjmu FO/PO).

00 je fixná hodnota, ktorá sa uvádza pri platbe preddavkov na daň.

RRRR označuje príslušný kalendárny rok, ku ktorému sa platba vzťahuje.

(Aktualizované 11.05.2018, 17:48)

[nahlás chybu v článku]