Platenie daní – Colný úrad

Ako pri platení daní Daňovému úradu, tak aj pri platení daní a zábezpek Colnému úradu je potrebné platbu správne identifikovať – účel a obdobie ku ktorému sa vzťahuje a zaplatiť na správny účet.

Preto prikladám jednoduchý návod ako si vyskladať správne číslo účtu a aký variabilný symbol použiť.

Tvar účtu

Pre platenie daní sa využíva nasledovný tvar čísla účtu:

5xxxxx 8xxxxxxxxxx / 8180
predčíslie účtu číslo účtu / kód Štátnej pokladnice

Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu (8xxxxxxxxxx). Ak svoje číslo účtu neviete, zistiť ho môžete zadaním vášho DIČ na nasledujúcej stránke overenia OÚD.

Kód Štátnej pokladnice 8180 je nemenný.

V súčasnosti treba, ak banka už nepodporuje (kvôli SEPA platbám) starý spôsob zadávania tvaru účtu, previesť toto číslo na tvar IBAN čísla účtu.

Ako zvoliť predčíslie účtu?

Predčíslie účtu sa volí podľa účelu/druhu platby. Pre platby, ktoré sú vyberané daňovými úradmi sú k dispozícií nasledujúce predčíslia:

500005 – SPD z elektriny tuzemsko
500013 – SPD z minerálnych olejov – tuzemsko
500021 – SPD z liehu – tuzemsko
500048 – SPD z piva – tuzemsko
500056 – SPD z tabakových výrobkov – tuzemsko
500064 – SPD z uhlia – tuzemsko
500072 – SPD z vína – tuzemsko
500080 – SPD zo zemného plynu – tuzemsko
500099 – Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami
500101 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Banská Bystrica
500128 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Bratislava
500136 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Michalovce
500144 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Košice
500152 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trnava
500160 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Žilina
500179 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Nitra
500187 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Prešov
500195 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trenčín

Aký variabilný symbol použiť?

Na označovanie platby dane sa využíva 10-miestny variabilný symbol (VS). Ten, ak nie je určený rozhodnutím colného úradu, má nasledovný tvar:

SDDSRRMMDD

kde:

SD označuje druh spotrebnej dane nasledovne:

 • 10 – minerálny olej,
 • 20 – tabakové výrobky,
 • 30 – lieh,
 • 40 – víno,
 • 50 – pivo,
 • 60 – elektrina,
 • 70 – uhlie,
 • 80 – zemný plyn,
 • 90 – tabaková surovina.

DS 

 • 01 – prevádzkovateľ daňového skladu,
 • 02 – oprávnený príjemca,
 • 03 – odberateľ tovaru mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,
 • 04 – malý samostatný pivovar,
 • 05 – liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia,
 • 06 – registrovaný odosielateľ,
 • 07 – malý výrobca vína,
 • 08 – užívateľský podnik,
 • 09 – zásielkový obchod,
 • 10 – platiteľ dane z elektriny,
 • 11 – platiteľ dane z uhlia,
 • 12 – platiteľ dane zo zemného plynu,
 • 13 – platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu,
 • 14 – platiteľ dane z tabakovej suroviny,
 • 88 – zahraničná osoba,
 • 99 – iný.

RR označuje rok (jeho posledné dvojčíslie, napr. pre rok 2016 sa RR = 16 atď.) ku ktorému sa daňová povinnosť vzťahuje nasledovne:

MM označuje mesiac vzniku daňovej povinnosti nasledovne:

 • 01 – január,
 • 02 – február,
 • …atď. až
 • 12 – december.

DD označuje kalendárny deň vzniku daňovej povinnosti. Tu je dôležité nezabudnúť pred prvých deväť kalendárnych dní uviesť nulu (napr. pre 1. deň DD = 01 atď.).

(Zdroj: Vyhláška 378/2011 Z.z. o o spôsobe označovania platby dane)

(Pôvodný článok 08.05.2016 | Aktualizované 01.02.2022, 19:29)

[nahlás chybu v článku]