Platenie daní – Colný úrad

Ako pri platení daní Daňovému úradu, tak aj pri platení daní a zábezpek Colnému úradu je potrebné platbu správne identifikovať – účel a obdobie ku ktorému sa vzťahuje a zaplatiť na správny účet.

Preto prikladám jednoduchý návod ako si vyskladať správne číslo účtu a aký variabilný symbol použiť.


Tvar účtu

Pre platenie daní sa využíva nasledovný tvar čísla účtu:

5xxxxx 8xxxxxxxxxx / 8180
predčíslie účtu číslo účtu / kód Štátnej pokladnice

Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu (8xxxxxxxxxx). Ak svoje číslo účtu neviete a potrebujete ho zistiť, dá sa to zadaním DIČ na nasledujúcej stránke →OÚD

Kód Štátnej pokladnice, 8180, je nemenný!

V súčasnosti treba, ak banka už nepodporuje (kvôli SEPA platbám) starý spôsob zadávania tvaru účtu, previesť toto číslo na tvar IBAN čísla účtu. To jednoducho môžete urobiť →TU

Ako zvoliť predčíslie účtu?

Predčíslie účtu sa volí podľa účelu/druhu platby. Pre platby, ktoré sú vyberané daňovými úradmi sú k dispozícií nasledujúce predčíslia:

500005 – SPD z elektriny tuzemsko
500013 – SPD z minerálnych olejov – tuzemsko
500021 – SPD z liehu – tuzemsko
500048 – SPD z piva – tuzemsko
500056 – SPD z tabakových výrobkov – tuzemsko
500064 – SPD z uhlia – tuzemsko
500072 – SPD z vína – tuzemsko
500080 – SPD zo zemného plynu – tuzemsko
500099 – Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami
500101 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Banská Bystrica
500128 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Bratislava
500136 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Michalovce
500144 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Košice
500152 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trnava
500160 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Žilina
500179 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Nitra
500187 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Prešov
500195 – Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trenčín

Aký variabilný symbol použiť?

Na označovanie platby dane sa využíva 10-miestny variabilný symbol (VS). Ten, ak nie je určený rozhodnutím colného úradu, má nasledovný tvar:

SDDSRRMMDD

kde:

SD označuje druh spotrebnej dane nasledovne:

 • 10 – minerálny olej,
 • 20 – tabakové výrobky,
 • 30 – lieh,
 • 40 – víno,
 • 50 – pivo,
 • 60 – elektrina,
 • 70 – uhlie,
 • 80 – zemný plyn,
 • 90 – tabaková surovina.

DS 

 • 01 – prevádzkovateľ daňového skladu,
 • 02 – oprávnený príjemca,
 • 03 – odberateľ tovaru mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,
 • 04 – malý samostatný pivovar,
 • 05 – liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia,
 • 06 – registrovaný odosielateľ,
 • 07 – malý výrobca vína,
 • 08 – užívateľský podnik,
 • 09 – zásielkový obchod,
 • 10 – platiteľ dane z elektriny,
 • 11 – platiteľ dane z uhlia,
 • 12 – platiteľ dane zo zemného plynu,
 • 13 – platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu,
 • 14 – platiteľ dane z tabakovej suroviny,
 • 88 – zahraničná osoba,
 • 99 – iný.

RR označuje rok (jeho posledné dvojčíslie, napr. pre rok 2016 sa RR = 16 atď.) ku ktorému sa daňová povinnosť vzťahuje nasledovne:

MM označuje mesiac vzniku daňovej povinnosti nasledovne:

 • 01 – január,
 • 02 – február,
 • …atď. až
 • 12 – december.

DD označuje kalendárny deň vzniku daňovej povinnosti. Tu je dôležité NEZABUDNÚŤ pred prvých deväť kalendárnych dní uviesť nulu (napr. pre 1. deň DD = 01 atď.).

[nahlás chybu v článku]