Kategória: rýchle správy

Link

Obchodný register prejde v druhej polovici budúceho roka (2020) zmenou [»] Nový Obchodný register:

  • bude exkluzívne v elektronickej podobe – vylúčia sa listinné návrhy a prejde sa tak do elektronickej podoby registra, či už pôjde o zápis, zmenu, alebo výmaz údajov,
  • vymažú sa z neho neaktívne spoločnosti vrátane tých, ktoré si dlhodobo neplnia povinnosti (napr. nemajú doteraz vykonanú premenu menovitých hodnôt vkladov a základného imania na menu euro),
  • bude obsahovať širší rozsah údajov o zapisovaných subjektoch tak, aby bola možná ich jednoznačná identifikácia v informačných systémoch verejnej správy.

Celé znenie novely nájdete na stránke nrsr.sk [»]

Nový spôsob výpočtu minimálnej mzdy od roku 2021?

  

Do parlamentu bola predložená novela Zákon 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde, ktorou sa má stanoviť spôsob výpočtu minimálnej mzdy. Tá je v súčasnosti stanovená na základe vyjednávania medzi vládou, odbormi a zamestnávateľmi. No najčastejšie, kvôli nezhodám v určení jej výšky, stanoví minimálnu mzdu vláda v zastúpení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

5 týždňov dovolenky pre zamestnancov starajúcich sa o dieťa

  

V marci 2019 bola k Zákonníku práce predložená novela, ktorá mala mať dopad na veľké množstvo zamestnancov, ale taktiež aj zamestnávateľov. Navrhoval sa zrušiť súčasný stav, kedy je základná výmera dovolenky najmenej 4 týždne a po dovŕšení 33 rokov veku najmenej 5 týždňov a zaviesť základnú výmeru dovolenky na dobu najmenej 5 týždňov pre všetkých, bez ohľadu na vek. Návrh bol stiahnutý. Teraz sa však na rokovanie dostáva nový návrh ohľadom dovolenky.

Link

Konečne je to tu! Ročná diaľničná známka by mala platiť skutočne rok – 365 resp. 366 dní od dátumu zakúpenia.

“Diaľničná známka s 365-dňovou platnosťou je platná 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest; jej platnosť sa bezplatne predlžuje o jeden deň, ak do tohto obdobia spadá 29. február.”

Ak návrh zákona prejde, pravidlá by mali platiť pre diaľničné známky zakúpené na rok 2020 [»]

Link

Na májovej schôdzi sa bude rokovať aj o tom, či sa výnimka z nelegálneho zamestnávania rozšíri aj na na spoločnosti s r.o., ktoré majú jediného spoločníka, bez ohľadu na počet zamestnancov. Ak by zákon prešiel, účinný by bol od 01.01.2020 [»]

(Dnes bol návrh zákona schválený vládou, už len počkať na schválenie parlamentom.)

Link

S cieľom zmierniť stratu príjmu zo zárobkovej činnosti rodiča sa navrhuje poskytovať rodičom rodičovský príspevok vo vyššej sume a to:

  • 370mesačne (súčasne 220,70 €) – v tejto výške by bol poskytovaný tým rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa vykonávali zárobkovú činnosť a platili poistné na nemocenské poistenie alebo boli nemocensky zabezpečení a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské (alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte EÚ),
  • 270 € mesačne – v tejto výške by bol poskytovaný ostatným rodičom, ktorí nespĺňajú podmienku vyššie.

Ak bude zákon schválený, účinný by mal byť od 01.01.2020 [»]

(Dnes bol návrh zákona schválený vládou, už len počkať na schválenie parlamentom.)

Zastropovanie veku odchodu na dôchodok v Ústave na 64 rokov

  

“Vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, nesmie presiahnuť 64 rokov. Za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu, každý kto vychoval dieťa má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe.”

Link

Chcete vedieť kedy pôjdete do dôchodku? Nevyznáte sa v Zákone 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, alebo sa vám ho nechce študovať? Tak si ho jednoducho vypočítajte! Urobiť tak môžete na stránke Sociálnej poisťovne. Stačí zadať váš dátum narodenia, počet vychovaných detí a je to!

ice_screenshot_20190902-195426

Link

A je to oficiálne na papieri. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo návrh na zvýšenie minimálnej mzdy pre rok 2020 [»] Zmena bude nasledovná:

  • pri mesačnej mzde pôjde o zvýšenie zo súčasných 520 € na 580 € (+ 60 €),
  • pri hodinovej minimálnej mzde zo súčasných 2,989 € na 3,333 € (+ 0,344 €).
1 2 3 26