Nové výšky náhrad za používanie cestných motorových vozidiel v roku 2024

  

o logo linky 56pxMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo predbežnú informáciu o nových sumách základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel [»] Zvýšenie je nasledovné:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky 0,075 €/km (predtým 0,071 €/km),
  • pre osobné cestné motorové vozidlá 0,265 €/km (predtým 0,252 €/km).