Aj dane pomáhajú. Ako môžete pomôcť vy?

Mobilný hospic Dotyk Života
umožnite nevyliečiteľne chorým stráviť koniec svojho života v domácom prostredí so svojou rodinou a blízkymi

IČO: 51257645
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Dotyk Života, o.z.
Ulica: Pavla Jantauscha
Číslo: 667/11
Obec: Piešťany
PSČ: 922 03
č.ú.: SK66 1111 0000 0014 7959 8028
www.hospicvrbove.sk

Národný onkologický ústav
poskytovanie komplexnej zdravotnej onkologickej starostlivosti
IČO: 42172004
Právna forma: Občianske združenie
Názov: ZDRUŽENIE PRIATEĽOV NOÚ
Ulica: Klenová
Číslo: 1
Obec: Bratislava
PSČ: 833 10
www.nou.sk

Dobrý anjel
pomoc rodinám s deťmi, kde otec, mamka alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu

IČO: 37887319
Právna forma: nezisková organizácia
Názov: DOBRÝ ANJEL, n.o.
Ulica: Karpatská
Číslo: 3256/15
Obec: Poprad
PSČ: 058 01
www.dobryanjel.sk

Overte si, či je poberateľ, ktorému chcete poslať 2 % z dane registrovaný v Zozname prijímateľov 2 %. V opačnom prípade, ak mu aj 2 % poukážete, tie mu neprídu a prepadnú v prospech štátu. A to by bola škoda.

Neprehliadnite: Dokedy sa dajú poukázať 2 % resp. 3 % z dane?

Pre daňové priznanie za rok 2022

Zamestnanec

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 predkladá daňovému úradu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30.04.2024. Prílohou Vyhlásenia je aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ najneskôr do 15.04.2024. Vyplýva to z Povinností zamestnávateľa uvedených v Zákone 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Občan, živnostník, SZČO

Občan, živnostník, či SZČO, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023, môže priamo v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % určenej organizácii.

Poukázať 3 % môže v tom prípade, ak v roku 2023 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinný o nej doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania.

Fyzická osoba môže darovať 2 % resp. 3 % len jednému prijímateľovi, pričom musí ísť o sumu aspoň 3 €.

Právnická osoba

Spoločnosť, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023, môže priamo v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 1 % zaplatenej dane určeným organizáciám.

V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel, môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2 % dane.

Právnická osoba môže poukázať 1 % resp. 2 % aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa musí byť však aspoň 8 €.