Značka: banka

Link

Pri príležitosti 200. výročia vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa začne v novembri 2019 Národná banka Slovenska vydávať do obehu strieborné zberateľské euromince s nominálnou hodnotou 10 € [»] Tie budú mať štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike a vyzerať budú takto:

alexanderrudnay

Link

Národná banka Slovenska pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka* [»] vydá v októbri do obehu pamätnú mincu s nominálnou hodnotou 10 €. Zberateľská eurominca bude mať štatút zákonného platidla, no len v Slovenskej republike. A vyzerať bude takto:

10eur-michal-bosak

*Michal Bosák bol americko-európsky filantrop a bankár slovenského pôvodu. Úspechy jeho založených bánk mu priniesli uznanie amerických finančníkov a členstvo v správnych radách starých amerických bánk. Počas prvej svetovej vojny organizoval miliondolárovú zbierku “Na agitáciu za samostatnosť Slovenska”. Stal sa jedným zo signatárov Pittsburskej dohody (spojenie Čechov a Slovákov do spoločného samostatného štátu s tým, že Slovensko bude mať svoju vlastnú štátnu správu, parlament súdnictvo).

 

Praktiky niektorých zmenární (video CZ)

  

Pozrite si veľmi zaujímavé video o tom, aký biznis model majú nastavené niektoré zmenárne. Dalo by sa to doslova nazvať zlodejinou. Aj keď vám tvrdia, že výmena je bez poplatku, tak to zväčša tak vôbec nebude. Aj keď je reportáž natočená v Prahe, určite to nie je jediné miesto, kde sa podobné praktiky realizujú.