Značka: 311/2001

Link

o logo linky 56pxV predkladanom návrhu zákona 311/2001 Z.z. Zákonnik práce sa zavádza 4-dňový pracovný týždeň pri odpracovaní rovnakého množstva hodín ako pri 5-dňovom pracovnom týždni. V prípade, ak to typ a povaha pracovného miesta umožňuje, zamestnávateľ bude musieť zamestnancovi na základe jeho žiadosti rozvrhnúť týždenný pracovný čas na štyri dni [»]

Rozdiel oproti súčasnej právnej úprave spočíva v tom, že pokiaľ o toto rozvrhnutie ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanec požiada a prerokuje to so zamestnávateľom, zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť týždenný pracovný čas zamestnanca tak, že zamestnanec získa deň nepretržitého odpočinku naviac. Zamestnávateľ je zároveň povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal v zásade raz za týždeň tri po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na piatok, sobotu a nedeľu alebo na sobotu, nedeľu a pondelok.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 01.07.2024.

Účtovník

27.11.2023

o logo linky 56pxPri najbližšom rokovaní parlamentu sa budú preberať aj nasledovné chystané novely zákonov:

  • Zákon 222/2004 Z.z. o DPH – zvýšenie obratu pre platcovstvo DPH zo súčasných 49 790 € na 75 000 €. Účinnosť zákona sa navrhuje od 01.07.2024 [»]
  • Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov – daňový bonus na matku v sume 100 € mesačne, vďaka ktorému budú platiť nižšiu daň z príjmu zo svojej mzdy. Účinnosť zákona sa navrhuje od 01.07.2024 [»]
  • Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce – zákaz maloobchodného predaja v nedeľu. Zákaz by sa nemal vzťahovať na maloobchodný predaj v nedeľu pred začiatkom školského roka a v posledné tri nedele pred vianočnými sviatkami (ak tretia nedeľa pripadne na Štedrý deň, môžu byť prevádzky otvorené do 12.00 hodiny) [»]
17ikona-mzdy

Vyšetrenie u lekára a náhrada mzdy

  

Dobrý deň. Mám otázku. Bol som u lekára, keď som mal ísť do práce. Ide o to, že som bol chorý a doktorka mi dala priepustku na celý deň. V práci som už dva mesiace. Dal som to majiteľovi. Povedal, že mi to nezaplatí lebo som v skúšobnej dobe. Ja mu hovorím, že som to v živote nepočul. Mam právo na zaplatený deň?

o logo info

Stravné, stravné lístky od 01.06.2023

  

Aj keď ešte len od začiatku roka 2023 platí nová výška stravného, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo predbežnú informáciu na jeho opätovné zvýšenie. Po jej schválení bude platiť nová výška stravného od 01.06.2023 nasledovne:

1 2 3 10