Pripravuje sa nová výška stravného

  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo chystané nové výška stravného, ktoré by mali byť nasledovné:

Tuzemské pracovné cesty

  • 8,30 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty (aktuálne 7,80 €),
  • 12,30 € pre časové pásmo 12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty (aktuálne 11,60 €),
  • 18,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty (aktuálne 17,40 €).

Minimálna výška stravného lístka

Minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste, t. j. 6,23 € (aktuálne 5,85 €).

Minimálna výška povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca

Podľa § 152 ods. 3 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce musí zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín.

Po novom bude teda musieť zamestnávateľ prispievať:

  • minimálne 3,43 € (aktuálne 3,22 €),
  • maximálne 4,57 € (aktuálne 4,29 €).

(Zdroj: slov-lex.sk)

[nahlás chybu v článku]