Značka: pošta

17ikona-info

Navrhované zmeny v Zákone o DPH na rok 2021

  

Zásielkový predaj, zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok z tretích krajín, či oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke. To je len výber z toho, čím nás rok 2021 v oblasti DPH potrápi. Poďme si to teda v rýchlosti zhrnúť…

Link

17ikona-linky-56Slovenská pošta od 01.07.2020 začne ponúkať pre svojich klientov novú službu – zastupovanie adresáta v elektronickom colnom konaní. Pošta, na základe splnomocnenia, vybaví celé digitalizované colné konanie. Ide o prípravu na novú colnú legislatívu Európskej únie*. Aktuálne stanovený poplatok za túto službu je 9 € [»]

*Od roku 2021 budú totiž colnému konaniu podliehať takmer všetky zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Ukončí sa tak zvýhodnený dovoz zásielok z krajín mimo Európy, teda aj zásielok s hodnotou pod 22 €. Adresát tak bude musieť podať elektronické colné vyhlásenie, a za zásielku zakúpenú v tretej krajine zaplatiť clo, či DPH, určené v elektronickom colnom konaní.

17ikona-ucto

Dovoz tovaru z krajín mimo EÚ

  

Chcem sa opýtať čo všetko potrebujem ak chcem dať doviezť surovinu na spracovanie ako firma? Myslím tým, aký tam je postup pri preclievaní a tak. Uvažujem, že budem kupovať zvyšky kovu, ktorý následne dám spracovať spolupracujúcej firme, ktorá z toho vyrobí produkt pre moju firmu a ten budem ďalej predávať. Ďakujem.

Link

Od 01.07.2017 sa predĺži lehota na preberanie úradných listov. Po novom sa za deň doručenia zásielky uloženej na pošte bude považovať deň, keď si adresát zásielku v skutočnosti aj prevezme [»]

Súčasný stav: Ak si nevyzdvihnete písomnosť do 3 dní od uloženia na pošte, po uplynutí tejto 3-dňovej lehoty sa považuje písomnosť za doručenú. A to aj v prípade, ak ste sa o uložení nedozvedeli.

Od 01.01.2017: Ak si nevyzdvihnete písomnosť do 18 dní od uloženia na pošte, po uplynutí tejto 18-dňovej lehoty sa považuje písomnosť za doručenú. A to aj v prípade, ak ste sa o uložení nedozvedeli.