Značka: pošta

Dovoz tovaru z krajín mimo EÚ

  

Chcem sa opýtať čo všetko potrebujem ak chcem dať doviezť surovinu na spracovanie ako firma? Myslím tým, aký tam je postup pri preclievaní a tak. Uvažujem, že budem kupovať zvyšky kovu, ktorý následne dám spracovať spolupracujúcej firme, ktorá z toho vyrobí produkt pre moju firmu a ten budem ďalej predávať. Ďakujem.

Link

Slovenská pošta spustila pre všetkých svojich zákazníkov novú elektronickú službu “Zmena zásielky”. Prostredníctvom nej môžete požiadať o presmerovanie zásielky na inú adresu, presmerovanie zásielky na poštu, presmerovanie zásielky do BalíkoBOXu, zmenu dňa doručenia, opakované doručenie a predĺženie odbernej lehoty a to všetko cez web bez akejkoľvek registrácie. Urobiť tak môžete priamo na stránke Slovenskej pošty v časti “Sledovanie zásielok”, kde sa vám po zadaní podacieho čísla zobrazí možnosť “Zmena zásielky”, alebo v časti “eSlužby” vyberiete “Zmena zásielky” [»]

Link

Od 01.07.2017 sa predĺži lehota na preberanie úradných listov. Po novom sa za deň doručenia zásielky uloženej na pošte bude považovať deň, keď si adresát zásielku v skutočnosti aj prevezme [»]

Súčasný stav: Ak si nevyzdvihnete písomnosť do 3 dní od uloženia na pošte, po uplynutí tejto 3-dňovej lehoty sa považuje písomnosť za doručenú. A to aj v prípade, ak ste sa o uložení nedozvedeli.

Od 01.01.2017: Ak si nevyzdvihnete písomnosť do 18 dní od uloženia na pošte, po uplynutí tejto 18-dňovej lehoty sa považuje písomnosť za doručenú. A to aj v prípade, ak ste sa o uložení nedozvedeli.