Ako precliť tovar z AliExpressu? (aktualizované k 01.07.2021)

  

Ako isto viete, od 01.07.2021 sa menia podmienky preclievania zásielok tovaru z územia mimo Európskej únie. Zmeny sú súčasťou celoeurópskeho projektu e-commerce, ktorý ma za cieľ vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi/dodávateľmi z Európskej únie a tretích štátov.

V aktuálne platnej úprave sa zásielky z tretích krajín, ktorých hodnota nepresahuje 22 € prepúšťajú do voľného obehu a neplatí sa z nich žiadna DPH a ani clo.  Od 01.07.2021 už toto oslobodenie platiť nebude.

Zásielka v hodnote do 30.06.2021 od 01.07.2021
DPH CLO DPH CLO
do 22 € (vrátane) nie nie áno nie
od 22 € do 150 € (vrátane) áno nie áno nie
od 150 € áno áno áno áno

Keďže sa tieto nové pravidlá platia spoločne pre všetky krajiny Európskej únie a týkajú sa všetkých, dotknú sa tak aj bežných občanov nakupujúcich mimo Európskej únie (napr. čínsky AliExpress).

Pozrime sa preto na samotný proces ako sa zaregistrovať do systému a  následne proces preclievania a zdanenia zásielky do 150 €. Návod je určený pre bežných občanov, teda fyzické osoby – nepodnikateľov.

Prejdite na:
• Registrácia v informačnom systéme CEP • Postup preclievania tovaru a zaplatenia DPH

Registrácia v informačnom systéme CEP

Na začiatok, aby ste mohli preclenie a zdanenie zásielky vykonať sami, je potrebné sa zaregistrovať v Centrálnom elektronickom priečinku (CEP). Na registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár.

Na podpísanie tohto registračného formulára je potrebný občiansky preukaz s čipom a vydaným certifikátom pre elektronický podpis. Vydanie certifikátov elektronického podpisu je možné vykonať aj z pohodlia domova cez počítač – postup nájdete v článku Nahranie a aktualizáciu certifikátu na občiansky preukaz už zvládnete aj vy sami.

Následné vyplnenie registračného formulára je veľmi jednoduché. Postup je nasledovný:

1. Ako Druh subjektu vyberte Fyzická osoba – nepodnikateľ.ice_screenshot_20210605-181338

2. V časti „A“ vyplňte všetky identifikačné a kontaktné údaje.ice_screenshot_20210605-181443Pozn.: V tejto časti je potrebné dávať pozor pri zadávaní telefónneho čísla a postupovať podľa návodu skrytého pod ikonou „?“ otáznika. Napr. mobilné telefónne číslo je potrebné zadať v tvare +421 902 123456, teda je potrebné dodržiavať aj medzeru medzi +421 a 902 a medzeru medzi 902 a 123456. V opačnom prípade bude formulár vykazovať chybu.

3. Nakoľko budete preclievanie vykonávať sami za seba, v časti „C“ zakliknite Oprávnená osoba totožná so subjektom. Údaje z časti „A“ sa následne načítajú do časti „C“.ice_screenshot_20210605-181507-1Dôležité! V tejto časti zadávate aj Identifikátor osoby z kvalifikovaného certifikátu, ktorý spravidla začína na „PNOSK“. Ako zistiť tento údaj nájdete v návode Spôsoby zistenia ID KEP.

4. Nakoľko budete preclievanie vykonávať sami za seba, v časti Oprávnenie konať v mene subjektu zakliknite možnosť Osobné konanie. Vyplňte taktiež dátum, odkedy má oprávnenie platiť.ice_screenshot_20210605-181520

5. Po prekontrolovaní si všetkých údajov môžete kliknúť na tlačidlo Uložiť, ktoré daný dokument uloží v pamäti Finančnej správy a pripraví ho na podpis. Podpisovanie spustíte potvrdením tlačidla Ok.ice_screenshot_20210605-181531

6. Následne stačí daný dokument podpísať prostredníctvom vášho občianskeho preukazu.ice_screenshot_20210605-181559

ice_screenshot_20210605-181628

7. O úspešnom podaní registračného formulára budete informovaní hláškou.ice_screenshot_20210605-181638

8. O úspešnej registrácii budete upovedomení e-mailom.ice_screenshot_20210605-211449-1

 

Postup preclievania tovaru a zaplatenie DPH

Preclievací systém je dostupný na stránke ecm.financnasprava.sk

O tom, že máte zásielku, ktorá podlieha colnému konaniu, vás bude informovať vždy dopravca tovaru, ktorý vám bude zásielku doručovať. Dopravca vám taktiež poskytne základné údaje o zásielke, ako napr. podacie číslo zásielky (alebo trackovacie číslo), hmotnosť zásielky, odosielateľ zásielky, colný úrad dovozu a pod. Na základe podacieho (trackovacieho) čísla si následne budete vedieť priradiť, ku ktorej objednávke patrí daná zásielka.

Ako precliť tovar?

Spôsobov, ktorými sa viete dostať ku svojmu zakúpenému tovaru je viacero:

  • Preclením viete poveriť dopravcu vykonávajúceho prepravu zásielky (Slovenská pošta, zásielková služba,…). Ten si však za svoje služby vypýta samozrejme poplatok.
  • Preclenie viete vykonať vo vlastnej réžii prostredníctvom preclievacieho systému Finančnej správy. Tu si však treba tiež dávať pozor na „skryté poplatky“, ktorým sa napríklad v prípade Slovenskej pošty (ale určite aj iných dopravcov) nevyhnete.

Viac informácii nájdete v článku Budete si preclievať tovar vo vlastnej réžii? Pošta si aj tak vypýta poplatok.

Ako postupovať v prípade AliExpressu?

Nakoľko významná časť tržieb AliExpressu plynie z dodávok tovaru do Európy, spoločnosť AliExpress sa registrovala do systému Import One Stop Shop (IOSS) a bolo je pridelené DPH číslo pre Európsku úniu (EU VAT).

Od 01.07.2021 tak na všetok tovar odoslaný z krajín mimo EÚ uvedú predajcovia a ich logistickí operátori vo svojom dovoznom vyhlásení do EÚ pridelené VAT číslo AliExpressu. Tým sa zabezpečí, že tovar bude môcť byť prepustený do colného režimu voľný obeh a doručený k zákazníkom (objednávateľom) bez toho, aby bola ďalej účtovaná DPH alebo akékoľvek iné manipulačné poplatky na colnici.

ice_screenshot_20210701-001540-1

V skratke: AliExpress už pri samotnej objednávke a následnej platbe vyberie z tovaru DPH platnú pre Slovenskú republiku. Pre vás sa tak nič nemení a objednávky môžete realizovať ako doteraz (len s tým rozdielom, že v košíku vám bude pripočítaná slovenská DPH).

Ak ste už takto zaplatili predajcovi DPH, môžu nastať dve situácie:

  • Na podanie colného vyhlásenia musíte vždy počkať, kým Vás bude kontaktovať dopravca, že má pre Vás zásielku na preclenie. Ak Vás dopravca nekontaktuje a Vy ste zaplatili DPH priamo pri objednávaní tovaru (osobitná úprava IOSS), tak Vám takúto zásielku doručí domov ako doteraz.
  • Ak Vás dopravca kontaktuje a oboznámi Vás s tým, že má k dispozícii Vašu zásielku, na ktorú je potrebné podať colné vyhlásenie, tak buď splnomocníte niekoho (samotného dopravcu, špedíciu alebo inú osobu) na podanie tohto vyhlásenia alebo colné vyhlásenie podáte sám.

Bližšie informácie nájdete na stránke service.aliexpress.com. a stránke financnasprava.sk.

(Pôvodný článok 05.06.2021 | Aktualizované 01.07.2021, 16:18)

[nahlás chybu v článku]