Ako precliť tovar z AliExpressu? Návod pre bežného občana (registrácia + postup)

  

Ako isto viete, od 01.07.2021 sa menia podmienky preclievania zásielok tovaru z územia mimo Európskej únie. Zmeny sú súčasťou celoeurópskeho projektu e-commerce, ktorý ma za cieľ vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi/dodávateľmi z Európskej únie a tretích štátov.

V aktuálne platnej úprave sa zásielky z tretích krajín, ktorých hodnota nepresahuje 22 € prepúšťajú do voľného obehu a neplatí sa z nich žiadna DPH a ani clo.  Od 01.07.2021 už toto oslobodenie platiť nebude.

Zásielka v hodnote do 30.06.2021 od 01.07.2021
DPH CLO DPH CLO
do 22 € (vrátane) nie nie áno nie
od 22 € do 150 € (vrátane) áno nie áno nie
od 150 € áno áno áno áno

Keďže sa tieto nové pravidlá platia spoločne pre všetky krajiny Európskej únie a týkajú sa všetkých, dotknú sa tak aj bežných občanov nakupujúcich mimo Európskej únie (napr. čínsky AliExpress).

Pozrime sa preto na samotný proces ako sa zaregistrovať do systému a  následne proces preclievania a zdanenia zásielky do 150 €. Návod je určený pre bežných občanov, teda fyzické osoby – nepodnikateľov.

Prejdite na:
• Registrácia v informačnom systéme CEP • Postup preclievania tovaru a zaplatenia DPH

PW202004042027

Registrácia v informačnom systéme CEP

Na začiatok, aby ste mohli preclenie a zdanenie zásielky vykonať sami, je potrebné sa zaregistrovať v Centrálnom elektronickom priečinku (CEP). Na registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár.

Na podpísanie tohto registračného formulára je potrebný občiansky preukaz s čipom a vydaným certifikátom pre elektronický podpis. Vydanie certifikátov elektronického podpisu je možné vykonať aj z pohodlia domova cez počítač – postup nájdete v článku Nahranie a aktualizáciu certifikátu na občiansky preukaz už zvládnete aj vy sami.

Následné vyplnenie registračného formulára je veľmi jednoduché. Postup je nasledovný:

1. Ako Druh subjektu vyberte Fyzická osoba – nepodnikateľ.ice_screenshot_20210605-181338

2. V časti “A” vyplňte všetky identifikačné a kontaktné údaje.ice_screenshot_20210605-181443Pozn.: V tejto časti je potrebné dávať pozor pri zadávaní telefónneho čísla a postupovať podľa návodu skrytého pod ikonou “?” otáznika. Napr. mobilné telefónne číslo je potrebné zadať v tvare +421 902 123456, teda je potrebné dodržiavať aj medzeru medzi +421 a 902 a medzeru medzi 902 a 123456. V opačnom prípade bude formulár vykazovať chybu.

3. Nakoľko budete preclievanie vykonávať sami za seba, v časti “C” zakliknite Oprávnená osoba totožná so subjektom. Údaje z časti “A” sa následne načítajú do časti “C”.ice_screenshot_20210605-181507-1Dôležité! V tejto časti zadávate aj Identifikátor osoby z kvalifikovaného certifikátu, ktorý spravidla začína na “PNOSK”. Ako zistiť tento údaj nájdete v návode Spôsoby zistenia ID KEP.

4. Nakoľko budete preclievanie vykonávať sami za seba, v časti Oprávnenie konať v mene subjektu zakliknite možnosť Osobné konanie. Vyplňte taktiež dátum, odkedy má oprávnenie platiť.ice_screenshot_20210605-181520

5. Po prekontrolovaní si všetkých údajov môžete kliknúť na tlačidlo Uložiť, ktoré daný dokument uloží v pamäti Finančnej správy a pripraví ho na podpis. Podpisovanie spustíte potvrdením tlačidla Ok.ice_screenshot_20210605-181531

6. Následne stačí daný dokument podpísať prostredníctvom vášho občianskeho preukazu.ice_screenshot_20210605-181559

ice_screenshot_20210605-181628

7. O úspešnom podaní registračného formulára budete informovaní hláškou.ice_screenshot_20210605-181638

8. O úspešnej registrácii budete upovedomení e-mailom.ice_screenshot_20210605-211449-1

 

Postup preclievania tovaru a zaplatenie DPH (z AliExpressu)

Preclievací systém bude dostupný, po jeho spustení, na stránke ecm.financnasprava.sk. Už teraz si však viete systém vyskúšať v jeho testovacej verzii, konkrétne časti prepočtu hodnoty zásielky na eurá a vyhľadávania kódov tovarových položiek, ktoré sa vypĺňajú do colného vyhlásenia.

Proces preclievania bude doplnený po jeho spustení a prijatí zásielky z AliExpressu (ktorá už je na ceste), aby som vyskúšal reálnu funkčnosť, náročnosť systému a dostupnosť pomoci zo strany Finančnej správy.

Ako sa dozviem, že na mňa čaká zásielka na preclenie?

O tom, že máte zásielku, ktorá podlieha colnému konaniu, vás bude informovať vždy dopravca tovaru, ktorý vám bude zásielku doručovať. Dopravca vám taktiež poskytne základné údaje o zásielke, ako napr. podacie číslo zásielky (alebo trackovacie číslo), hmotnosť zásielky, odosielateľ zásielky, colný úrad dovozu a pod. Na základe podacieho (trackovacieho) čísla si následne budete vedieť priradiť, ku ktorej objednávke patrí daná zásielka.

(Pôvodný článok 05.06.2021 | Aktualizované 07.06.2021, 19:53)

[nahlás chybu v článku]