Výpoveď dohodou

  

Chcel by som sa opýtať, že či mi zamestnávateľ mohol odmietnuť prevziať výpoveď dohodou? A ak nie, ako by som mal najlepšie postupovať? Ďakujem.

 

Zdravím. Na začiatok treba povedať, že Zákonník práce (Zákon 311/2001 Z.z.) niečo také ako „výpoveď dohodou“ nepozná.  Zákon pozná skončenie pracovného pomeru dohodou alebo skončenie pracovného pomeru výpoveďou (§ 59 ods. 1 Zákona).

Ak ide o výpoveď, tak ide o jednostranný právny úkon, buď zo strany zamestnanca alebo zo strany zamestnávateľa a druhá strana ho musí akceptovať (§ 61 Zákona).

V prípade dohody o skončení pracovného pomeru ide o obojstranný právny úkon, čo znamená, že s takouto dohodou musí súhlasiť ako zamestnávateľ, tak aj zamestnanec (§ 60 Zákona).

Čo sa týka postupu vášho zamestnávateľa, tu je veľmi ťažké posúdiť, či postupoval správne alebo nie, nakoľko nepoznám samotný obsah vami spísanej „výpovede dohodou“. Vo všeobecnosti však môžem povedať, že ak zo samotného obsahu bolo ťažké, resp. nejasné určiť o ktorý z vyššie uvedených právnych úkonov má ísť, som toho názoru, že postupoval správne, nakoľko akceptovaním takejto „výpovede dohodou“ by sám seba dostal do právnej neistoty s možnosťou neplatnosti právneho úkonu ukončenia pracovného pomeru.

Preto by som vám odporúčal presne v spísanom dokumente definovať, či ide o skončenie pracovného pomeru dohodou, alebo o skončenie pracovného pomeru výpoveďou.

Mohlo by vás zaujímať: Výpoveď daná zamestnancom, Môže byť výpoveď poslaná e-mailom, keď podpísaná zaručeným elektronickým podpisom?

[nahlás chybu v článku]