Školenie v Českej republike a DPH

  

Viete mi povedať ako to je s DPH pri školeniach v zahraničí? Naša firma je platcom DPH na Slovensku a ja, ako zamestnanec, idem na školenie do Čiech. Faktúra za školenie nám však prišla s českou DPH. Prečo ale? Ďakujem.

 

Zdravím. Česká firma postupuje podľa českého Zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Situáciu však môžeme riešiť aj na príklade nášho slovenského Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Podľa ustanovení Zákona o DPH je potrebné rozlišovať, či je školenie poskytované širokej verejnosti, kde si môže vstupenku naň kúpiť ktokoľvek, alebo iba pre vás. Následne sa aj podľa toho určí, či sa postupuje podľa § 15 alebo § 16 Zákona o DPH.

Školenie iba pre vás

Ak sa školenie poskytuje iba pre vás, kde si vaša firma objednala školenie (pre jedného alebo viacerých zamestnancov) a teda vstup na školenie nie je pre širokú verejnosť, postupuje sa podľa § 15 ods. 1 Zákona o DPH. Faktúra bude vystavené bez DPH.

„Miestom dodania služby je miesto, kde má zdaniteľná osoba sídlo alebo miesto podnikania (alebo prevádzkareň).“

Školenie pre širokú verejnosť

Ak je školenie poskytované pre širokú verejnosť, na ktoré si môže kúpiť vstupné ktokoľvek, postupuje sa podľa § 16 ods. 3 Zákona o DPH. Faktúra bude vystavená s DPH. Následne môžete podať žiadosť o vrátenie dane v inom členskom štáte podľa § 55f a § 55g Zákona.

„Miestom dodania služieb v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatia, ako sú výstavy a veľtrhy, a doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom, ak sú tieto služby dodané zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto podujatia skutočne konajú.“

Mohlo by vás zaujímať: Externý tlmočník a cestovné náhrady pre neho, Školenie zamestnanca na cudzí jazyk

(Pôvodný článok 14.01.2020 | Aktualizované 11.08.2022, 19:42)

[nahlás chybu v článku]