Externý tlmočník a cestovné náhrady pre neho

  

Posielam z firmy  zamestnancov do Maďarska na školenie. K určitým ukážkam školenia potrebujú ale tlmočníka, tak som objednal externého. Môžem aj tomu tlmočníkovi preplatiť cestovné náhrady?

 

Zdravím. V danej situácii vidím tri možné riešenia, ako sa so situáciou vysporiadať.

Prvým možným riešením, ktorým by išla asi väčšina je, že tlmočník si bude hradiť všetky svoje výdavky sám a vy mu za jeho poskytnuté služby, na základe faktúry od neho, vyplatíte peniaze. Do ceny služieb, ktoré vám poskytne, si samozrejme zaráta i všetky výdavky, ktoré by mu s danou cestou vznikli (ide o klasickú cenotvorbu).

Druhým riešením, to na čo ste sa pýtali, je uplatnenie § 2 ods. 2 písm. c) Zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Tu zákon umožňuje aj poskytovanie náhrad osobám, ktoré plnia pre právnickú alebo fyzickú osobu úlohy a nie sú k právnickej osobe alebo fyzickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu ani v inom právnom vzťahu. Takéto poskytovanie náhrad však musí byť zmluvne dohodnuté a umožňuje iba úhradu cestovných náhrad bez nároku na finančné plnenie. Ide skôr o dobrovoľníctvo.

Tretím riešením môže byť s tlmočníkom uzatvoriť dohodu o vykonaní práce podľa § 226 Zákona 311/201 Z.z Zákonník práce. V dohode netreba zabudnúť dohodnúť poskytovanie cestovných náhrad (viac v článku Cestovné náhrady pre dohodára. Zdaňovať mu ich?).

(Pôvodný článok 13.08.2018 | Aktualizované 20.07.2019, 15:58)

[nahlás chybu v článku]