Cestovné náhrady pre dohodára. Zdaňovať mu ich?

  

Dobrý deň. Keď dávam zamestnancovi cestovné náhrady za pracovnú cestu, tak sa mu to nezdaňuje. Platí to aj keby ich dávam dohodárovi?

 

Zdravím. Čo sa týka cestovných náhrad pri pracovných cestách, tak tieto sa poskytujú aj fyzickým osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, teda aj dohodárom.

Dôležité je však podotknúť, že poskytovanie cestovných náhrad musí byť pri dohodároch dohodnuté priamo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (§ 1 ods. 1 písm. c) Zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách). Od toho sa ďalej odvíja, či sa budú dané náhrady zdaňovať, alebo nie.

Poskytovanie cestovných náhrad je v dohode dohodnuté

Ak je poskytovanie cestovných náhrad pre dohodára s ním v dohode dohodnuté, tak takýto príjem nie je predmetom dane a teda sa mu nezdaňuje – maximálne však do zákonom stanovenej výšky podľa Zákona o cestovných náhradách (§ 5 ods. 5 písm. a) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

Poskytovanie cestovných náhrad v dohode dohodnuté nie je

Avšak v prípade, že poskytovanie cestovných náhrad pre dohodára s ním v dohode dohodnuté nie je, tak takýto príjem sa podľa § 5 ods. 2 Zákona považuje za jeho zdaniteľný príjem – ide o pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od zamestnávateľa alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

Mohlo by vás zaujímať: Mám ako konateľ nárok na cestovné náhrady?, Ako vypočítať spotrebu auta, keď ju nepoznám?

(Pôvodný článok 21.06.2018 | Aktualizované 23.07.2021, 17:05)

[nahlás chybu v článku]