Ako vypočítať spotrebu auta, keď ju nepoznám?

  

Kúpila som si do firmy auto zo zahraničia, ale všimla som si, že v technickom preukaze nie je nikde napísané akú má spotrebu. Ako mám teraz počítať spotrebu auta?

Zdravím. Ak sa spotreba v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa spotreba v technickom preukaze neuvádza, postupuje sa podľa § 7 ods. 8 Zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, podľa ktorého sa výpočet spotreby pohonných hmôt použije spotreba podľa technického preukazu cestného motorového vozidla rovnakého typu, s rovnakým objemom valcov motora a s rovnakým druhom pohonnej látky.

IMG_1657705292598

Technický preukaz auta bez uvedenej spotreby pohonných hmôt. Zdroj: Facebook

Taktiež sa môže použiť spotreba preukázaná dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia (podľa  Zákona 142/2000 Z.z. o metrológii), alebo doplňujúce údaje výrobcu, dovozcu alebo predajcu preukazujúce spotrebu.

Mohlo by vás zaujímať: Pohonné hmoty – náklady/výdavky, Ako účtovať palivovú (tankovaciu) kartu v PÚ?

(Pôvodný článok 05.03.2018 |Aktualizované 15.07.2022, 18:22)

[nahlás chybu v článku]