Ako vypočítať spotrebu auta, keď ju nepoznám?

  

Kúpila som si do firmy auto zo zahraničia, ale všimla som si, že v technickom preukaze nie je nikde napísané akú má spotrebu. Ako mám teraz počítať spotrebu auta?

Zdravím. Toto bude veľmi rýchla odpoveď. Ak sa spotreba v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa spotreba v technickom preukaze neuvádza, tak pre výpočet spotreby pohonných hmôt sa použije spotreba podľa technického preukazu cestného motorového vozidla rovnakého typu, s rovnakým objemom valcov motora a s rovnakým druhom pohonnej látky. Tiež sa môže použiť spotreba preukázaná dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia (podľa  Zákona 142/2000 Z.z. o metrológii), alebo doplňujúce údaje výrobcu, dovozcu alebo predajcu preukazujúce spotrebu.

Mohlo by vás zaujímať: Pohonné hmoty – náklady/výdavky

(Zdroj: Zákon 283/2002 Z.z o cestovných náhradách)

[nahlás chybu v článku]