Použitie súkromného auta zamestnanca pri pracovnej ceste. Akú náhradu dostane?

  

Idem na pracovnú cestu zaviesť zákazníkovi objednanú sedačku. Vo firme máme ale pokazené auto, tak zamestnávateľ mi navrhol, aby som šiel mojím súkromným. Mám za to nárok na nejaké peniaze? A ak hej, tak koľko za to dostanem zaplatené?

 

Zdravím. To, koľko dostanete zaplatené, závisí od viacerých faktorov ako je vzdialenosť, spotreba auta, cena pohonných hmôt, či idete s prívesným vozíkom alebo bez neho. Riadiť sa treba § 7 Zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

Ak vás zamestnávateľ požiada o použitie vlastného motorového vozidla, alebo sa na tom dohodnete, je potrebné dať takúto dohodu medzi vami spísanú. Na základe nej vám potom bude patriť náhrada za spotrebované pohonné látky a náhrada za každý 1 km jazdy.

Ďalej vám taktiež patrí aj náhrada za spotrebované pohonné látky podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze. Cenu pohonných látok preukazujete dokladmi o kúpe (bločkami z tankovania). Musí byť však zrejmé, že pohonné látky súvisia s pracovnou cestou (tankované musí byť v období pracovnej cesty). Ak nepreukážete cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu (napr. zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky).

Suma základná náhrada za každý 1 km jazdy je určená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. V súčasnosti je  platnosti Opatrenie 247/2023 Z.z., podľa ktorého je suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre osobné cestné motorové vozidlá je 0,252 €.

Ak pri jazde osobným motorovým vozidlom použijete prívesný vozík, tak základná náhrada za 1 km sa zvýši o 15 %.

Ako si teda vypočítať, koľko dostanete za použitie svojho súkromného auta?

Celkové náhrada za použitie súkromného auta = Náhrada za spotrebované pohonná látky + Suma základnej náhrady bez prívesného vozíka + Suma základnej náhrady s prívesným vozíkom

Kde:

Náhrada za spotrebované pohonná látky = počet prejdených km * (priemerná spotreba podľa TP / 100) * cena pohonnej látky

Suma základnej náhrady bez prívesného vozíka = počet prejdených km * 0,252

Suma základnej náhrady s prívesným vozíkom = počet prejdených km * 0,252 * 1,15

Mohlo by vás zaujímať:

(Pôvodný článok 05.03.2019 | Aktualizované 28.08.2023, 20:30)

[nahlás chybu v článku]