Zníženie ročnej sadzby dane za auto o 50 % pri LPG?

  

Čítam si teraz Zákon o dani z motorových vozidiel a zaskočila ma jedna vec, že autá na LPG nemajú oslobodenie 50 %? Alebo aj tie majú?

 

Zdravím. V § 7 ods. 4 Zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel sú uvedené typy vozidiel a podmienky na dodatočné zníženie ročnej sadzby dane o 50 %. Patria tu:

  • hybridné motorové vozidlá*,
  • vozidlá s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
  • vozidlá na vodíkový pohon.

*Hybridné motorové vozidlo má na účely pohonu vozidla najmenej dva rôzne meniče energie (napr. elektromotor a zážihový motor) a dva rôzne systémy zásobníkov energie vo vozidle (napr. batérie a nádrž na benzín).

Z daného teda vyplýva, že zníženie ročnej sadzby nie je možné v súčasnosti uplatniť na vozidlá s (dodatočným) pohonom na LPG. Dôvodom je to, že LPG ako palivo vyrobené z ropy (vedľajší produkt pri jej spracovaní) nepredstavuje alternatívne palivo k súčasnému benzínu a nafte a preto nie je podporené zvýhodnením v dani z motorových vozidiel.

Naproti tomu CNG (stlačený zemný plyn – metán) a LNG (skvapalnený zemný plyn – metán) sú priamo dostupné v prírode (teda ich hlavná zložka metán) a sú pri spaľovaní ekologickejšie než LPG.

Pri kúpe auta sa však môžete stretnúť s tvrdením predajcu, ktorý vám chce auto predať, že je aj na LPG pohon a tak ušetríte. V súčasne postavenej legislatíve tomu však tak nie je.

Mohlo by vás zaujímať: Priemerné ceny PHM, Pomer 80/20 vs. 90/10 – musím viesť knihu jázd?

(Pôvodný článok 12.12.2018 | Aktualizované 20.02.2021, 09:56)

[nahlás chybu v článku]