Zníženie ročnej sadzby dane za auto o 50 % pri LPG?

  

Čítam si teraz Zákon o dani z motorových vozidiel a zaskočila ma jedna vec, že autá na LPG nemajú oslobodenie 50 %? Alebo aj tie majú?

 

Zdravím. V § 7 ods. 4 Zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel sú uvedené typy vozidiel a podmienky na dodatočné zníženie ročnej sadzby dane o 50 %. Patria tu:

  • hybridné motorové vozidlá* alebo hybridné elektrické vozidlá**,
  • vozidlá kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
  • vozidlá kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

*Hybridné motorové vozidlo má na účely pohonu vozidla najmenej dva rôzne meniče energie a dva rôzne systémy zásobníkov energie vo vozidle.

**Hybridné elektrické vozidlo využíva mechanický pohon energie z obidvoch systémov zásobníkov energie vo vozidle – prevádzkového paliva a elektrického energetického zásobníkového zariadenia (napr. batérie, kondenzátora, generátora).

Z daného teda vyplýva, že zníženie ročnej sadzby nie je možné v súčasnosti uplatniť na vozidlá s (dodatočným) pohonom na LPG. Môžeme sa len domnievať prečo. Jedným z vysvetlení môže by to, že pokiaľ CNG (stlačený zemný plyn – metán) a LNG (skvapalnený zemný plyn – metán) sú priamo dostupné v prírode (teda ich hlavná zložka metán), tak LPG (skvapalnený ropný plyn) je vedľajším produktom pri spracovaní ropy. Taktiež CNG a LNG sú pri spaľovaní ekologickejšie než LPG.

Toto pri dopytovaní uviedlo ako dôvod aj Ministerstvo financií SR: “LPG ako palivo vyrobené z ropy nepredstavuje alternatívne palivo k súčasnému benzínu a nafte a preto nie je podporené zvýhodnením v dani z motorových vozidiel.”

Pri kúpe auta sa však môžete stretnúť s tvrdením predajcu, ktorý vám chce auto predať, že je aj na LPG pohon a tak ušetríte. V súčasne postavenej legislatíve tomu však tak nie je.

Mohlo by vás zaujímať: Priemerné ceny PHM

[nahlás chybu v článku]