Pomer 80/20 vs. 90/10 – musím viesť knihu jázd?

  

Ak si vo firme môžem na firemné auto uplatniť výdavky na benzín pomerom 80/20 bez nutnosti viesť knihu jázd, prípadne pomerom, ktorý reálne odráža využívanie napr. 70/30, čo ak je reálny pomer 90/10. Tiež si nemusím viesť knihu jázd?

 

Zdravím. Ako sa píše v § 19 ods. 2 písm. l) bod 3 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, tak daňovo uznateľnými nákladmi sú náklady na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Taktiež je možné resp. potrebné uplatniť aj ustanovenia v § 19 ods. 2 písm. t) bod 2 Zákona podľa ktorého sú daňovo uznateľnými nákladmi náklady na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku (okrem výdavkov na osobnú spotrebu) v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Z daného tedy vyplýva, že ak je pomer využívania vyšší ako 80 %, napr. vašich 90 % (v otázke pomer 90/10), tak ak nechcete viesť knihu jázd, môžete si stále uplatniť len 80 % do daňovo uznateľných nákladov. V prípade, že si uplatníte vyššie percento ako 80 %, je nutné viesť knihu jázd.

Mohlo by vás zaujímať: Priemerné ceny PHM, Vrátenie DPH štátu pri nadspotrebe pohonných hmôt – áno alebo nie?

(Pôvodný článok 23.09.2019 | Aktualizované 01.11.2020, 11:47)

[nahlás chybu v článku]