Môžem si odpočítať DPH z nezaplatenej leasingovej splátky?

  

Dobrý deň. Naša spoločnosť platí každý mesiac splátku za auto, z ktorej si uplatňujem nárok na odpočet DPH. V septembri sme nemali ale dostatok peňazí na účte a preto sme nezaplatili. Môžem si uplatniť odpočet DPH zo septembrovej lízingovej splátky za auto v septembrovom daňovom priznaní k DPH aj napriek tomu, že som nezaplatila? Alebo sa odpočet DPH viaže na zaplatenie?

 

Zdravím. Možnosť uplatnenia odpočtu dane (DPH) je upravená v § 49 a § 51 Zákona 222/2004 Z.z o DPH.

Ako platiteľ DPH si môže uplatniť odpočet dane z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb a váš dodávateľ ju voči vám uplatnil (vyúčtoval na faktúre). Ako podklad na uplatnenie odpočítania dane slúži faktúra vystavená podľa § 71 Zákona.

Namiesto faktúry však môže byť použitá aj dohoda o platbách, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy. To vyplýva z § 75 ods. 2 Zákona.

Ak sú splnené vyššie vedené podmienky, môžete si odpočítať DPH aj z neuhradenej splátky v zmysle splátkového kalendára, nakoľko úhrada splátky ako takej nie je podmienkou uplatnenia odpočtu DPH.

Mohlo by vás zaujímať: Ktorú sadzbu DPH použiť pri poštovnom?, Zle vystavená faktúra zo zahraničia – môžem si odpočítať DPH pri samozdanení?

[nahlás chybu v článku]