Ktorú sadzbu DPH použiť pri poštovnom?

  

Dobrý deň. Chcem predávať svoje knižky cez e-shop na mojej stránke. Ako to je s poštovným? Keď je poštovné oslobodené od dane, môžem to fakturovať bez dane, alebo tam musím dať navrch 20 percent?

 

Zdravím. Tak postupne. Čo sa týka oslobodenia poštovného od DPH, tak podľa § 28 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH sú od dane oslobodené univerzálne poštové služby. Viac som o tom písal v článku Kedy je poštovné oslobodené od DPH. Z daného teda vyplýva, že ak budete na faktúre uvádzať sumu poštovného, tak musíte poštovné fakturovať s DPH.

Následne, pri fakturovaní poštovného, je potrebné určiť sadzbu dane. Vychádzať treba z § 22 ods. 1 a 2 Zákona podľa ktorého základ dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia (…) a do základu dane sa zahŕňajú aj iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu, tiež súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka.

Keďže na knihy* sa podľa § 27 ods. 2 a následne Prílohy č. 7 Zákona uplatňuje znížená sadzba dane 10 %, tak podľa vyššie uvedeného aj sadzba poštovného, ktoré uvediete na faktúre bude vo výške 10 %.

*Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku.

Ak by náhodou nastala situácia, že budete predávať tovar so základnou sadzbou dane 20 % a zároveň aj so zníženou 10 %-nou sadzbou, pričom na faktúre bude uvedená aj poštovné, je viacero možností ako určiť, ktorú sadzbu k poštovnému použiť:

  • použijete len základnú 20 %-nú sadzbu,
  • použijete tú sadzbu dane, ktorej hodnota tovaru na faktúre prevažuje,
  • poštovné rozdelíte na dve časti a rozpočítate na sadzby podľa pomeru hodnoty tovaru pre každú sadzbu.

Mohlo by vás zaujímať: Kedy je poštovné oslobodené od DPH, Prechodné položky

(Pôvodný článok 17.12.2018 | Aktualizované 18.04.2021, 16:18)

[nahlás chybu v článku]