Kedy je poštovné oslobodené od DPH

  

Situácia nasledovného typu: živnostník/firma fakturuje svojim zákazníkom dodanie tovaru poštou, pričom na faktúre sa, okrem tovaru, uvádza aj samotné poštovné. Bude poštovné s alebo bez DPH?

 

Zdravím. Faktúra bude s DPH. Dôvodom je to, že podľa § 22 ods. 1 a 2 Zákona od DPH je základom dane pri dodaní tovaru alebo služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia (…) a do základu dane sa zahŕňajú aj iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu, tiež súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka.

Ak je teda poštovné súvisiacim nákladom dodávateľa pri dodaní tovaru, potom poštovné je súčasťou základu dane pri dodaní tovaru a tým podlieha rovnakému daňovému režimu ako dodanie tovaru.

Osobitne zdaňovať (bez DPH) možno iba takú poštovú službu, ktorú si subjekt objednal ako samostatné plnenie, ktoré nesúvisí s dodaním tovaru a ide o univerzálnu (poštovnú) službu.

Mohlo by vás zaujímať: Ktorú sadzbu DPH použiť pri poštovnom?

(Pôvodný článok 22.11.2018 | Aktualizované 18.08.2018, 17:59)

[nahlás chybu v článku]