Preddavky na dividendy

  

Chcem sa takto opýtať. Mojej firme sa teraz dobre darí, je  možné si preto nejako dopredu vyplatiť nejaké zálohy za dividendy už za tento rok, takú nejakú tú zálohu?

 

Zdravím. V skratke povedané: nie. Nedovoľuje to Občiansky zákonník. Ale je tu aj určité „riešenie“.

Podľa § 123 ods. 2 Zákona 513/1991 Zb. Občiansky zákonník spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku alebo rozdeliť iné vlastné zdroje len pri splnení podmienok (…) a ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti nespôsobí svoj úpadok.

Avšak stávajú sa situácie, kedy dochádza k tomu, že si spoločníci už dopredu vyplácajú dividendy. V tomto prípade však musí ísť najskôr o účtovanie o 355 – Ostatné pohľadávkach voči spoločníkom a členom. Na tomto účte sa účtujú pohľadávky obchodnej spoločnosti voči spoločníkom alebo členom, napríklad krátkodobé pôžičky, keďže ešte reálne nedošlo k vyplateniu dividend (§ 53 ods. 4 Zákona 740/2002 Z.z. Postupy účtovanie v sústave JÚ).

Ďalší rok, keď dôjde na valnom zhromaždení k prerozdeleniu zisku za uzatvorené obdobie, sa zúčtuje nárok na dividendy pre spoločníka (vás) na účte 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku, kde sa účtuje o výške podielov jednotlivých spoločníkov na zisku (§ 54 ods. 2 Zákona).

Následne sa v roku prerozdeľovania dividend vyplatená pôžička („záloha“ dividendy) a nárok na podiel na zisku zúčtuje.

Poskytnutá pôžička spoločníkovi („záloha“ dividendy) 355 / 221 resp. 211
Nárok na dividendy z prerozdeľovaného zisku 431 / 364
Zrážková 7 %-ná daň z dividendy 364 / 342

Zostatok na účte 364 bude vyplatený spoločníkovi, resp. v tomto prípade najskôr započítaný s vyplateným „preddavkom“.

Zápočet pôžičky („preddavku“ dividendy) 364 / 355
Doplatok dividendy (ak bol „preddavok“ nižší) 364 / 221 resp. 211
Vrátenie pôžičky (ak bol „preddavok“ vyšší) 221 resp. 211 / 355

Mohlo by vás zaujímať: Ako si môžem rozdeliť zisk?

(Pôvodný článok 24.09.2019 | Aktualizované 12.04.2024, 19:27)

[nahlás chybu v článku]