Účtovanie vyplatenia podielu na zisku tovarom

  

Môžem si ako majiteľ firmy vyplatiť podiely na zisku aj tovarom zo skladu, teda inak ako peniazmi?

 

Zdravím. Áno, je to možné, žiadny právny predpis takéto niečo nezakazuje. Pri danom by som však upozornil na to, že ak ste platiteľom DPH, tak do hodnoty vyplateného podielu na zisku sa zarátava hodnota poskytnutého tovaru aj s DPH.

Pre ilustráciu uvediem príklad:
Na základe valného zhromaždenia spoločník firmy rozhodol, že zvyšná časť zisku za rok 2023, ktorá zostala po pridelení do všetkých zákonných fondov, bude vyplatená z polovice prevodom na účet a z druhej polovice naturálne – tovarom zo skladu. Celkový zisku na prerozdelenie za rok 2023 je 3 300 €. Hodnota tovaru 1 700 €. Ako sa bude postupovať pri účtovaní?

Zisk na vyplatenie spoločníkovi 3 300 € 431/364
Zrážka dane zo zisku 7 % 231 € 364/342
Úhrada zrážkovej dane zo zisku   231 € 342/221 resp. 211
Vyplatenie 1. polovice zisku na účet 1 534,50 € 364/221
Faktúra za tovar pre spoločníka 1 700 € 311/604, 343
Úbytok vyfaktúrovaného tovaru zo skladu podľa skladovej ceny 504/132
Zúčtovanie 2. polovice zisku s faktúrou 1 534,50 € 364/311
Doplatenie faktúry za tovar spoločníkom 165,50 € 211 resp. 221/311

Mohlo by vás zaujímať: Ako si môžem rozdeliť zisk?, Preddavky na dividendy

(Zdroj: Oznámenie 740/2002 Z.z. Postupy účtovania v sústave PÚ)

(Pôvodný článok 29.05.2020 | Aktualizované 09.04.2024, 17:35)

[nahlás chybu v článku]