Značka: Bitcoin

Ako účtovať o virtuálnych menách (kryptomenách) v jednoduchom a podvojnom účtovníctve?

  

V októbri 2018 nadobudli účinnosť novely Zákonov, ktoré sa (okrem iného) venovali kryptomenám. Či už išlo o Zákon o dani z príjmov (Zákon 595/2003 Z.z.), Postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovania (Oznámenie 628/2007 Z.z.) alebo Postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva (Oznámenie 740/2002 Z.z.). Upravil sa nimi nielen spôsob zdaňovania virtuálnych mien, ale aj spôsob ich účtovania v JÚ a PÚ.

Ako je to so zdanením Bitcoinov a kryptomien ako takých? (Aktualizované k 01.10.2018)

  

Chcel by som sa opýtať ako postupovať pri zdaňovaní Bitcoinov? Keď som ju nakúpil za menej a predal za viac. Je nutné vôbec takéto niečo zdaňovať? A ako to vlastne zdaniť, keď nikde nie je oficiálny kurz tejto meny uvedený, tak ako mávajú banky iné peniaze uvedené?

Link

Ohľadom kryptomien je v súčasnosti situácia nejasná. Ako som písal v článku Ako je to so zdanením Bitcoinov a kryptomien ako takých? [»], tak v Slovenskej republike neexistuje v súčasnosti žiadny právny predpis, ktorý by nejako upravoval obchodovanie s kryptomenou ako takou. No a túto celú situáciu sa bude Ministerstvo financií na čele s <OMG>financmajstrom roka</OMG> snažiť vyriešiť. Však, vypočujte si: