Ako zdaňovať darované kryptomeny?

  

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ako je to so zdaňovaním kryptomien v situácii, že mne boli nejaké kryptomeny darované a ja sa ich rozhodnem predať. Čo musím ja zdaňovať? Všetko? Alebo zdaňujem rozdiel medzi nadobúdacou hodnotou a hodnotou v momente predaja? Ďakujem.

 

Zdravím. Príjem fyzickej osoby z predaja virtuálnej meny je zdaniteľným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. t) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ak sa nejedná o príjem podľa § 6 daného zákona (teda ak nejde o príjem z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti).

Za príjem z predaja virtuálnej meny sa podľa § 2 písm ai) považuje

  • predaj virtuálnej meny,
  • výmena virtuálnej meny za majetok,
  • výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo
  • výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby,

a tento príjem sa zdaňuje v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde ku jednej (alebo viacerým) z vyššie popísaných situácii (§ 8 ods. 17)).

Ocenenia vymieňanej virtuálnej meny sa vykonáva reálnou hodnotou dňu výmeny, kde za reálnu hodnotu virtuálnej meny sa považuje trhová cena v deň ocenenia zistená spôsobom určeným fyzickou osobou (vami) zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou.

A čo budete teda zdaňovať?

Zdaňuje sa príjem z predaja virtuálnej meny podľa znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada (v daňovom priznaní nevykazujete stratu). Vo vašom prípade, teda zdaňujete, ako ste popísali vašimi slovami: Všetko. Celý príjem z predaja.

Čo sú preukázateľne vynaložené výdavky?

Do preukázateľne vynaložených výdavkov možno, okrem vyššie spomínaného poistného, zahrnúť aj

  • ak bola virtuálna mena nadobudnutá ťažbou, tak skutočné výdavky preukázateľne vynaložené na vyťaženú virtuálnu menu (napr. úhrady za energie spotrebované v súvislosti s vyťaženou virtuálnou menou),
  • ak bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou (odplatne), obstarávaciu cenu zaplatenú za obstaranie virtuálnej meny pri jej nadobudnutí,
  • ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu, za majetok, alebo za poskytnutú službu, tak reálnu hodnotu virtuálnej meny zistenú ku dňu výmeny,
  • ak bola virtuálna mena nadobudnutá bezodplatne darovaním alebo dedením, do výdavkov je možné zahrnúť skutočné výdavky preukázateľne vynaložené v súvislosti s nadobudnutím virtuálnej meny (napr. notársky poplatok zaplatený pri darovaní alebo dedení).

Za výdavok sa taktiež považuje aj poistné na verejné zdravotné a sociálne poistenie, ktoré ste z tohto druhu príjmu povinný zaplatiť. 

Mohlo by vás zaujímať: Ako účtovať o virtuálnych menách (kryptomenách) v jednoduchom a podvojnom účtovníctve?, Predaj a zdaňovanie darovaného bytu

[nahlás chybu v článku]