Ako je to so zdanením Bitcoinov a kryptomien ako takých? (Aktualizované k 01.10.2018)

  

Chcel by som sa opýtať ako postupovať pri zdaňovaní Bitcoinov? Keď som ju nakúpil za menej a predal za viac. Je nutné vôbec takéto niečo zdaňovať? A ako to vlastne zdaniť, keď nikde nie je oficiálny kurz tejto meny uvedený, tak ako mávajú banky iné peniaze uvedené?

 

Od 01.10.2018 nadobudla účinnosť novela Zákona o dani z príjmov, ktorá začala upravovať virtuálne meny a príjem z nich plynúci. Podľa § 8 ods. 1 písm. t) Zákona sa príjem z predaja virtuálnej meny považuje za ostatný príjem.

Neprehliadnite: Ako účtovať o virtuálnych menách (kryptomenách) v jednoduchom a podvojnom účtovníctve?

Čo sa týka zdaňovania príjmu, tak § 8 ods. 17 Zákona určuje, že príjem z predaja virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) až v zdaňovacom období realizácie predaja tejto virtuálnej meny (nie už v období jej vyťaženia). Súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby pri použití ocenenia reálnou hodnotou.

Reálna hodnota virtuálnej meny sa určí ako trhová cena v deň ocenenia (predaja, výmeny) zistená spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. V priebehu účtovného obdobia účtovná jednotka používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu (§ 27 ods. 13 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve). Ak teda pre danú virtuálnu menu začnete určovať jej hodnotu z určitého trhu, musíte počas celého účtovného obdobia využívať už zvolený trh. Pre každú menu však môžete zvoliť iný trh.

V prípade, že bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou, tak výdavky vynaložené na obstaranie virtuálnej meny sa ocenia obstarávacou cenou, čo je vlastne cena, za ktorú sa majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (a prípadné všetky zníženia tejto obstarávacej ceny).

Z takejto činnosti však nemôžete v daňovom priznaní vykázať stratu, nakoľko výdavky na obstaranie virtuálnych mien v danom zdaňovacom období môžete uplatniť najviac do výšky príjmov plynúcich z týchto virtuálnych mien v rovnakom zdaňovacom období (§ 19 ods. 2 písm. v) Zákona).

Mohlo by vás zaujímať: Zdaňovanie zisku z predaja akcii

(Zdroj: Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, usmernenie MF/10386/2018-721)

(Pôvodný článok 29.10.2018 | Aktualizované 29.11.2022, 18:59)

[nahlás chybu v článku]