DPH zaplatená za inú firmu – môžem si dať do nákladov?

  

Môžem si DPH, ktorú sme ako firma zaplatili za dodávateľa, keďže ju nezaplatil on a daňový úrad nám to nariadil, dať do nákladov? Toto sa mi stalo prvýkrát v živote a neviem čo a ako. Ďakujem.

 

Zdravím. Finančná správa v zastúpení daňového úradu postupovala v súlade s § 69 a § 69b Zákona 222/2004 Z.z. o DPH.

„Platiteľ, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručí (…) za daň (…) uvedenú na faktúre, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená“ (69 ods. 14 Zákona).

„Následne „Daň uvedenú na faktúre, ktorú dodávateľ v lehote splatnosti (…) neuhradil alebo uhradil len jej časť (…), je povinný uhradiť platiteľ, ktorý ručí za daň (…)“ (§ 69b ods. 1 Zákona).

V nadväznosti na vyššie uvedené sa ďalej postupuje podľa § 21 ods. 2 písm. h) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, kedy daň zaplatenú za iného daňovníka nie je možné uznať ako daňovo uznateľný náklad (výdavok). Takto zaplatená daň bude preto predstavovať položku zvyšujúcu základ dane.

Mohlo by vás zaujímať: Uhradili ste omylom daňovú platbu na účet iného daňovníka? Ako postupovať, aby ste ju dostali späť?

(Pôvodný článok 03.11.2020 | Aktualizované 08.05.2024, 14:12)

[nahlás chybu v článku]