Uhradili ste omylom daňovú platbu na účet iného daňovníka? Ako postupovať, aby ste ju dostali späť?

  

Stalo sa vám už, že ste platbu dane (daň z príjmu, DPH a i.) poslali daňovému úradu, ale na cudzí účet daňovníka. Čo s takouto platbou? Ako ju možno získať späť?

Neraz som sa stretol so situáciou, že podnikateľ poslal platbu na daňový úrad, ale ako číslo účtu uviedol omylom účet iného daňovníka. Stávalo sa to hlavne vtedy, keď si sám generoval číslo účtu na úhradu a pomýlil sa v DIČ čísle.

Ako postupovať pri platbách nájdete v článku Platenie daní – Daňový úrad.

Človek by predpokladal, že ak platba daňovému úradu príde z iného účtu a poprípade sú aj v poznámke platby uvedené vaše iniciály, tak po podaní žiadosti vám ju daňový úrad bez problémov vráti späť. No nie je to však až také jednoduché a rýchle ako by sa mohlo zdať.

Podľa § 55 ods. 11 Zákon 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) „je správca dane povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, ako by ju zaplatil daňový subjekt.“

Vy však, ako subjekt, ktorý platbu vykonal, máte právo požiadať daňový úrad o jej preúčtovanie na váš účet. Ale… Správca dane (daňový úrad) takúto platbu po podaní žiadosti preúčtuje do 30 dní, no len vo výške v akej ju eviduje ako daňový preplatok u druhého subjektu.

Aby to bolo jasnejšie, uvediem dva zjednodušené príklady.

Príklad 1:

Omylom uhradíte vašu daň z príjmov vo výške 1000 € na účet iného daňovníka. Inému daňovníkovi vyšlo platiť daň z príjmov 700 €. Keď to zistíte, podáte žiadosť daňovému úradu o preúčtovanie tejto mylnej platby. Daňový úrad však najskôr z vašej platby vyrovná daň z príjmov iného subjektu a zvyšok, 300 €, vám preúčtuje na váš účet (vám vráti).

Príklad 2:

Omylom uhradíte vašu daň z príjmov vo výške 700 € na účet iného daňovníka. Inému daňovníkovi vyšlo platiť daň z príjmov 1000 €. Keď to zistíte, podáte žiadosť daňovému úradu o preúčtovanie platby. Daňový úrad však najskôr z vašej platby vyrovná daň z príjmov iného subjektu. A keďže nebude evidovať voči inému subjektu preplatok (z 1000 € bolo uhradených len 700 € a 300 € ešte chýba), nebude vám mať ani čo na váš účet preúčtovať (vám vrátiť).

Aby vám teda daňový úrad platbu preúčtoval na váš účet (vrátil) musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • ten, kto platbu vykonal, musí požiadať o je preúčtovanie,
  • musí existovať preplatok na strane iného subjektu, ktorému bola omylom platba vykonaná,
  • preplatok musí byť väčší ako 5 €, inak sa nevracia,
  • daňový preplatok nemožno preúčtovať a vrátiť po zániku práva vyrubiť daň/rozdiel dane.

A čo teda urobiť, ak sa vám nevráti celá, alebo žiadna suma?

Je potrebné kontaktovať spoločnosť, na účet ktorej ste platbu omylom poslali a požiadať ju o vrátenie rozdielu/plnej sumy. V prípade neochoty druhej strany vám peniaze vrátiť, si môžete platbu vymáhať v občianskoprávnom konaní.

(Pôvodný článok 06.08.2017 | Aktualizované 07.08.2019, 21:01)

[nahlás chybu v článku]