Značka: preplatok

~M

01.04.2018

Keďže sa začínate často pýtať “Kedy mi daňový úrad vráti daň alebo daňový bonus?”, tak platí nasledovné:

Ak vám v daňovom priznaní vyšiel preplatok na dani a podali ste ho do 03.04.2018, pričom ste nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, tak vám daňový úrad podľa § 79 ods. 2 Zákona 563/2009 Z.z. Daňového poriadku vráti tento preplatok najneskôr do 40-tich dní odo dňa vzniku daňového preplatku, teda najneskôr do 14.05.2018 (keďže 40. deň, 12.05.2018, pripadá na sobotu).

Centové preplatky/nedoplatky na dani. Ako to s nimi vlastne je?

  

Chcel by som sa opýtať na jednu vec. Keď mi v robote robia ročné zúčtovanie dane cez výplatu, tak sa na dani zúčtovávajú aj centové rozdiely, buď ich doplatím, alebo sa vrátia. No keď sa podáva daňové priznanie, tak ak vyjde preplatok alebo nedoplatok do 5 eur, tak sa naň neprihliada a nič sa nevracia. Aká je v tom spravodlivosť?

~M

18.04.2017

Keďže sa viacerí pýtate, tak:

ak vám v daňovom priznaní vyšiel preplatok na dani a podali ste ho do 31.03.2017 (pričom ste nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), tak vám daňový úrad podľa § 79 ods. 2 Daňového  poriadku (563/2009 Z.z.) vráti tento preplatok najneskôr do 40-tich dní odo dňa vzniku daňového preplatku, teda najneskôr do 10.05.2017.