Oprava ročného zúčtovania dane daňovým priznaním

  

Chcem sa spýtať, keď mi v práci urobili ročné zúčtovanie a neboli v ňom zarátané príjmy od iných zamestnávateľov, tak si aj myslím, že mi to urobili zle, si to chcem zrobiť sám cez daňové priznanie. Ako som čítal, tak by som mal podať DP typu A, ale neviem ako ho označiť. Pôjde o riadne, opravné, alebo dodatočné? A môžem si dať aj nejaký ten odklad, lebo mi vyjde platiť daň? Dik.

 

Zdravím. Budete podávať riadne daňové priznanie pre fyzické osoby typu A. To isté by platilo aj v tom prípade, ak by vám zamestnávateľ (z vašej chyby – na vašu žiadosť) urobil ročné zúčtovanie dane a vy by ste mali povinnosť, kvôli charakteru vašich príjmov, podať daňové priznanie typu B. Upravuje to § 32 ods. 3 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Povinnou prílohou takéhoto daňového priznanie bude vyplnené tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti, ktoré vám dá zamestnávateľ.

Čo sa týka odkladu, lehotu si môžete predĺžiť aj v tom prípade, že vám bolo urobené ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Avšak bolo to potrebné stihnúť do lehoty na podanie daňového priznania. Viac o predĺžení lehoty nájdete v článku Predĺženie lehoty na podanie DP.

(Pôvodný článok 13.02.2018 | Aktualizované 07.04.2024)

[nahlás chybu v článku]