Nižšie zdaňovanie Bitcoinu (virtuálnych mien)

  

V návrhu novely Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa plánuje znížiť daňovo-odvodová záťaž v súvislosti s predajom virtuálnych mien, a tým zjednodušiť ich používanie v bežnom živote.

Ak pôjde o predaj virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia, príjem by sa mal zdaňovať sadzbou dane vo výške 7 %. Naopak, v prípade príjmu z predaja virtuálnej meny do jedného roka sa príjmy zahrnú do základu dane spolu s ostatnými príjmami.

Neprehliadnite k téme:

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 01.01.2024.

[nahlás chybu v článku]