Komu vyplatiť mzdu za zomrelého zamestnanca?

  

Robím mzdy vo firme a stala sa nám taká vec, že zamestnanec zomrel. Ako to je s jeho výplatou, komu ju vyplatiť? Alebo ju musím nejako nahlásiť do dedičského konania? Ďakujem.

 

Zdravím. Aj na takúto nepríjemnú situáciu, s ktorou sa môže mzdový účtovník stretnú, rieši Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Ide konkrétne o § 35 Zákona.

V prvom rade treba povedať, že peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho (zosnulého zamestnanca) priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela (manžeku), deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.

Spoločnou domácnosťou sa rozumie trvalé spolužitie fyzických osôb žijú, ktoré spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby (§ 115 Zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

Z daného vyplýva, že tieto peňažné nároky zomrelého zamestnanca ste povinný vyplatiť vyššie uvedeným osobám bez ohľadu na dedičské konanie, pretože tieto nároky sa nezapočítavajú do dedičstva.

Mohlo by vás zaujímať: Čo s pohľadávkou, keď odberateľ zomrel?, Nedoplatok na dani pri ročnom zúčtovaní dane a dlhodobej PN-ke

[nahlás chybu v článku]