Komu vyplatiť mzdu za zomrelého zamestnanca?

  

Robím mzdy vo firme a stala sa nám taká vec, že zamestnanec zomrel. Ako to je s jeho výplatou, komu ju vyplatiť? Alebo ju musím nejako nahlásiť do dedičského konania? Ďakujem.

 

Zdravím. Aj na takúto, nie príjemnú situáciu, s ktorou sa môže mzdový účtovník stretnú, myslí Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Ide konkrétne o § 35 Zákona.

V prvom rade treba podotknúť, že peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela (manželku), deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.

Spoločnou domácnosťou sa rozumie trvalé spolužitie fyzických osôb žijú, ktoré spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby (§ 115 Zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

Z daného vyplýva, že tieto peňažné nároky zomrelého zamestnanca ste povinný vyplatiť vyššie uvedeným osobám, bez ohľadu na dedičské konanie, pretože tieto nároky sa nezapočítavajú do dedičstva (až na spomínanú situáciu, kedy sa započítavajú).

Mohlo by vás zaujímať: Čo s pohľadávkou, keď odberateľ zomrel?, Nedoplatok na dani pri ročnom zúčtovaní dane a dlhodobej PN-ke

(Pôvodný článok 21.02.2021 | Aktualizované 10.10.2023, 18:08)

[nahlás chybu v článku]