Nedoplatok na dani pri ročnom zúčtovaní dane a dlhodobej PN-ke

  

Chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať, keď som robila zamestnancovi, ktorý u nás pracuje, ročné zúčtovanie dane, vyšiel mu tam nedoplatok na dani, ale teraz je momentálne na PN-ke a nemám mu ho reálne z čoho zraziť?

 

Zdravím. Ak zamestnancovi vznikol z ročného zúčtovania daňový nedoplatok, tak vy, ako zamestnávateľ, ste povinný odviesť tento nedoplatok zo mzdy zamestnanca najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia (do konca roka), v ktorom ste vykonali ročné zúčtovanie (§ 38 ods. 7 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov)

Keďže je zamestnanec momentálne práceneschopný, treba počkať kým opäť začne pracovať a následne tento nedoplatok na dani mu zraziť a odviesť.

Môže však nastať aj situácia, že zamestnanec bude dlhodobo práceneschopný tak, že sa nebude dať odviesť tento nedoplatok ani do konca roka. Potom treba postupovať podľa § 40 ods. 5 Zákona, kedy nedoplatok dane vyberie správca dane príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca. Vašou povinnosťou je do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala alebo kedy ste ju zistili, oznámiť príslušnému daňovému úradu vznik takejto situácie a predložiť mu potrebné doklady na vykonanie zrážky dane. Ide hlavne o doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, doklad o tom, že zamestnanca stále evidujete ako práceneschopného, prípadne pracovnú zmluvu zamestnanca.

Mohlo by vás zaujímať: Oprava ročného zúčtovania dane daňovým priznaním, Centové preplatky/nedoplatky na dani. Ako to s nimi vlastne je?

(Pôvodný článok 24.02.2019 | Aktualizované 15.11.2020, 18:46)

[nahlás chybu v článku]