Čo s pohľadávkou, keď odberateľ zomrel?

  

Chcela by som sa opýtať, mám živnosť, vystavila som faktúru inému živnostníkovi za služby, čo som mu poskytla. Ale stala sa taká situácia, že predtým ako mi ju stihol zaplatiť, zomrel. Ako postupovať?

 

Zdravím. V takejto situácii treba pohľadávku prihlásiť do dedičského konania, aby bola uspokojená – aby vám bola uhradená z majetku zosnulého, ktorý je predmetom tohto konania.

V prípade, že je z čoho túto pohľadávku uspokojiť, tak vám pohľadávka, po ukončení dedičského konania,  bude uhradená a peniaze dostanete.

Môže však nastať aj situácia, že zosnulý nebude mať dostatok majetku na uspokojenie všetkých svojich záväzkov a pohľadávka vám nebude uhradená v plnej výške, prípadne vám nebude uhradená vôbec. V takom prípade treba postupovať podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 3 Zákona 595/2003 o dani z príjmov a v rámci závierkových operácii takúto pohľadávku z účtovníctva vyradiť bez vplyvu na základ dane.

Pozor! Od 01.01.2020 nastala zmena v posudzovaní premlčania pohľadávky. Viac v článku Pozitívna zásadná zmena pri odpisovaní rizikových pohľadávok od 01.01.2020.

(Pôvodný článok 10.05.2018 | Aktualizované 11.01.2020, 12:13)

[nahlás chybu v článku]