Predaj a zdaňovanie darovaného bytu

  

Chcela by som sa opýtať ako postupovať pri následnom zdaňovaní pri predaji bytu v mojej situácii. Mama vlastnila byt viac ako 5 rokov z bytového družstva, ktorý už mal podľa nich nulovú hodnotu. Dala ho ohodnotiť znalcom, aby sme vedeli cenu zapísať do katastra. Následne mi ho darovala darovacou zmluvou. Ja ho teraz chcem predať. Z čoho budem platiť daň? Z plnej sumy za ktorú ho predám. Nie je to oslobodené od dane, keď ho predávam, keď mi ho darovala mama a mala ho viac ako tých 5 rokov?

 

Zdravím. Darovanie nehnuteľnosti nemožno porovnávať s dedením nehnuteľnosti v priamom rade. V takomto prípade by ste príjem nezdaňovali (§ 9 ods. 1 písm. b) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

Pokiaľ predáte nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli darom, pričom odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva neuplynulo viac ako 5 rokov, príjem z predaja tejto nehnuteľnosti bude váš zdaniteľný príjem a ste povinná ho uviesť v daňovom priznaní FO typ B (§ 9 ods. 1 písm. b) Zákona).

Pri príjme z prevodu vlastníctva nehnuteľností si môžete uplatniť výdavky uvedené v § 8 ods. 5 Zákona. Patrí tu aj cena veci zistená v čase nadobudnutia, kde pri nehnuteľnosti získanej dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25 Zákona. Pôjde o cenu (hodnotu) majetku zistenú v deň darovania.

Táto cena sa vzťahuje na hmotný a nehmotný darovaný majetok a je určená podľa osobitného predpisu – Zákon 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Zdaňovať teda budete len rozdiel medzi cenou, za ktorú byt predáte (príjmy) a jeho hodnotou zo znaleckého posudku (výdavky); základ dane = príjmy – výdavky.

Výdavky v daňovom priznaní však môžete uviesť maximálne len do výšky príjmov z predaja (nie je možné vykázať daňovú stratu). Ak teda predáte byt za cenu určenú v znaleckom posudku, základ dane bude rovný nule a de facto nebudete platiť žiadnu daň.

Príjmy y výdavky z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti sa uvádzajú v daňovom priznaní FO typ B v oddiely VIII. (§ 8 Zákona), na riadku 2 (ods. 1 písm. b) Zákona).

(Pôvodný článok 10.05.2017 | Aktualizované 27.10.2021, 18:31)

[nahlás chybu v článku]