Prejdú úľavy pri zdaňovaní kryptomien? (návrh neprešiel)

  

Parlament sa bude zaoberať aj novelou Zákona o dani z príjmov, v ktorej sa plánuje zjemnenie zdaňovania kryptomien. V čom spočíva návrh?

Z predmetu dane z príjmov sa navrhujú vyňať príjmy získané pri výmene virtuálnej meny za tovary, služby a za inú virtuálnu menu (s výnimkou výmeny virtuálnej meny za stablecoin). Predmetom dane z príjmu bude len príjem z odplatného prevodu virtuálnej meny za peniaze alebo z výmeny virtuálnej meny za stablecoin.

Čo sú stablecoiny? Stablecoiny sú virtuálne meny, ktorých cena je navrhnutá tak, aby bola naviazaná na referenčné aktívum. Referenčným aktívom môžu byť nekryté peniaze, komodity obchodované na burze alebo kryptomena (USDT, USDC , BUSD a pod.).

Navrhuje sa znížiť daňové zaťaženie príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny na základe tzv. časového testu. Pri predaji virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia sa navrhuje príjem zdaňovať sadzbou dane vo výške 7%. Naopak, v prípade príjmu z predaja virtuálnej meny do jedného roka alebo z výmeny virtuálnej meny za stablecoin sa príjmy zahrnú do základu dane (čiastkového základu dane) spolu s ostatnými príjmami.

Novelizovať by sa mal zároveň aj Zákon o zdravotnom poistení. Cieľom novely je oslobodiť fyzické osoby od povinnosti platenia odvodov na zdravotné poistenie z príjmu z predaja virtuálnej meny, ak virtuálna mena nebola súčasťou ich obchodného majetku, a to bez ohľadu na tzv. časový test.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 01.01.2023.

Aktualizované 08.11.2022, 18:23 – návrh zákona neprešiel. Ako poslanci hlasovali nájdete na nrsr.sk.

Mohlo by vás zaujímať: Aký predmet podnikania uviesť pri obchodovaní s kryptomenami?, Ako účtovať o virtuálnych menách (kryptomenách) v jednoduchom a podvojnom účtovníctve?

(Zdroj: nrsr.sk)

[nahlás chybu v článku]