Tag Archives: koeficient

Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2018

  

Daň z príjmov, Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie, Minimálna mzda, Cestovné náhrady, Stravné, Životné minimum, Zárobok počas evidencie na úrade práce, Exekučné zrážky

~M

09.11.2016

ZVEREJNENÉ – Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2017 »TU«

Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2017

  

Daň z príjmov Sadzba dane 19  % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima (198,09 €) vrátane, teda do 35 022,31 €, 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok sumy platného životného minima (198,09 €), teda zo sumy nad 35 022,31 €, pre výpočet preddavkom  na daň zo závislej činnosti je hranicou základu dane pre sadzbu 19 % suma 2 918,53 €, pri zrážkovej dani (§ 43) je sadzba dane 19 % bez ohľadu na výšku príjmu. Nezdaniteľná časť na daňovníka 316,94 € za mesiac, ak daňovník za rok 2017 dosiahne základ dane do 100-násobku platného životného minima, t.j. 19 809 €, nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 803,33 € za rok, ak daňovník za rok 2017 dosiahne základ dane vyšší ako 100-násobok platného životného minima, t.j. viac ako 19 809 €, nezdaniteľná časť na daňovník za rok sa vypočíta nasledovne: 8 755,578 € – (základ dane / 4), kde 8 7755,578 € je 44,2-násobok životného minima a výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor, ak daňovník za rok 2017 dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,32 €, tak daňovník nemá nárok na nezdaniteľnú časť, resp. nezdaniteľná časť na daňovníka je 0 €. Nezdaniteľná časť na manželku/manžela ak daňovník za rok 2017 dosiahne základ dane do 35 022,31 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta: 3 803,33 € – vlastný príjem manželky, ak daňovník za rok 2017 dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku/manžela sa vypočíta:… Read more »