Úprava vstupnej ceny majetku koncoročným koeficientom. Áno, alebo nie?

  

Chcela by som sa opýtať o radu. Kupujeme do firmy auto. Keďže sme platcami DPH, vzniká nám nárok na vrátenie DPH od štátu. DPH však koeficientujeme, takže tú časť, čo si nemôžem odpočíta budem počítať do vstupnej ceny auta na odpisovanie. Len mám teraz otázku, že na konci roka sa prepočítava koeficient celoročne a v poslednom daňovom priznaní DPH za rok sa DPH už vysporiada tak ako mala byť. Je potom pre tento rozdiel potrebné aj upraviť sumu auta, ktorá sa odpisuje?

 

Zdravím. Čo sa týka zahrnutia neodpočítanej DPH kvôli koeficientu do vstupnej ceny majetku, tu postu správne, v súlade s § 25 ods. 5 písm. c) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, kde:

„Súčasťou vstupnej ceny je aj časť neodpočítanej dane z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak uplatňuje nárok na jej odpočítanie koeficientom.“

Keďže pri vašej činnosti máte povinnosť koeficientovať uplatnenú DPH, tak v jednotlivých zdaňovacích obdobiach v priebehu kalendárneho roka používate koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak ste teda mesačný platiteľ DPH, tak v jednotlivých mesiacoch roka 2024 používate vypočítaný koncoročný koeficient roka 2023 (a v roku 2023 ste používali koeficient z roka 2022). Táto povinnosť vám vyplýva z § 50 ods. 3 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH.

Z daného teda nie je možné stanoviť správny potup. Odpoveď nám však dajú Postupy účtovania v sústave PÚ (Oznámenie 740/2002 Z.z.), ktoré sa venujú tomu, čo s rozdielom, ktorý vznikne pri vypočítaní koncoročného koeficientu a prepočítaním všetkých zdaňovacích období daného roka (§ 52 ods. 8 Postupov).

Rozdiel medzi pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty vypočítanou po skončení účtovného obdobia sa účtuje podľa charakteru:

548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť / 343 – Daň z pridanej hodnoty
alebo
343 – Daň z pridanej hodnoty / 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Postupy účtovania nám teda dávajú jasnú odpoveď o tom, že vzniknutý rozdiel sa účtuje buď na stranu nákladov alebo na stranu výnosov. K úprave vstupnej ceny majetku teda nedochádza.

Mohlo by vás zaujímať: Aktivácia dlhodobého hmotné majetku – prečo do výnosov?, Odpisy auta (limitovaná vstupná cena a využívanie na súkromné účely)

(Pôvodný článok 10.07.2020 | Aktualizované 16.01.2023, 18:33)

[nahlás chybu v článku]