Odpisy auta (limitovaná vstupná cena a využívanie na súkromné účely)

  

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať ku odpisom auta. Do firmy sme kúpili firemné osobné auto za 78 000 eur. Viem, že tam je krátenie odpisov, ak nebudem mať základ dane aspoň 12 000 eur. Ale chcem sa opýtať, keď auto na firemné účely po prepočítaní využívame len na 75 %, tak aká suma sa bude porovnávať k tým 12 000 eurám? Plná suma za auto, alebo tá krátená? Ďakujem.

 

Zdravím. Vo vašom prípade sa bude vychádzať z § 17 ods. 34 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ten znie nasledovne:

„Základ dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou (…) sa zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur, ak tento základ dane je nižší ako násobok počtu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 eur (…).“

Inými slovami povedané:

  • za každý osobný automobil s kódom klasifikácie 29.10.2* so vstupnou cenou 48 000 € a viac je potrebné, aby bol základ dane aspoň 12 000 € t.j., ak evidujete vo firme 2 automobily so vstupnou cenou 48 000 € a viac, tak pre uplatnenie odpisov v plnej výške je nutný základ dane aspoň 24 000 € (2 automobily x 12 000 €),
  • prihliada sa na mesiac začatia využívania áut v podnikaní – pomerné uplatnenie odpisov t.j., ak sa autá začne na podnikanie využívať napr. v septembri, odpisy sa vypočítajú pomerne do konca roka (len za 4 mesiace) a rovnako to platí aj pre hranicu základu dane 12 000 € (za 4 mesiace sa táto hranica zníži na 12 000 / 12 * 4 = 4 000 €),
  • za skutočne uplatnené odpisy sa považujú odpisy, ktoré uplatníte podľa skutočného využívania áut na podnikanie (vašich 75 %).

*Kód klasifikácie 29.10.21 – Vozidlá so zážihovým motorom s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov ≤ 1 500 cm3, nové; 29.10.22 – Vozidlá so zážihovým motorom s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov > 1 500 cm3, nové; 29.10.23 – Vozidlá s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním (s dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou hlavou), nové; 29.10.24 – Ostatné motorové vozidlá na prepravu osôb

Príklad na ilustráciu k vašej situácii:

V septembri 2019 ste kúpili osobný automobil s obstarávacou cenou 74 000 €. Jeho využitie na podnikateľské účely ste určili na 75 %.  Auto budete odpisovať v 1. odpisovej skupine, rovnomerne. Ako sa budú uplatňovať odpisy a upravovať základ dane?

Rok Výška odpisu
(100 %)
Výška odpisu
(75 %)
Základ dane firmy** Hranica pre úpravu základu dane Úprava základu dane
2019
(4 mesiace)
78 000 € / 4 / 12 * 4 = 6 500 € 6 500 € * 0,75 = 4 875 €  6 500 € 12 000 € / 12 * 4 = 4 000 € bez úpravy
2020
(12 mesiacov)
78 000 € / 4 = 19 500 €    19 500 € * 0,75 = 14 625 € 13 300 € 12 000 € bez úpravy
2020
(12 mesiacov)
78 000 € / 4 = 19 500 €    19 500 € * 0,75 = 14 625 € 8 000 € 12 000 € 14 625 € – 12 000 € =
+ 2  625 €
2020
(12 mesiacov)
78 000 € / 4 = 19 500 €    19 500 € * 0,75 = 14 625 € 11 000 € 12 000 € 14 625 € – 12 000 € =
+ 2  625 €
2023
(8 mesiacov)
78 000 € / 4 / 12 * 8 = 13 000 € 13 000 € * 0,75 = 9 750 € 8 000 €  12 000 € / 12 * 8 = 8 000 € bez úpravy

**Základ dane firmy je uvedený len ilustračne

Mohlo by vás zaujímať: Ako účtovať postúpenie pohľadávky u postupcu a postupníka?, Postúpenie pohľadávky a osobitná úprava uplatňovania DPH

[nahlás chybu v článku]