Ako účtovať postúpenie pohľadávky u postupcu a postupníka?

  

Dobrý deň, prosím, vedeli by ste mi poradiť so zaúčtovaním postúpenej pohľadávky u postupcu a aj postupníka?

 

Zdravím. Vo všeobecnosti, postúpenie pohľadávky upravuje § 524 až § 530 Zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Postúpením pohľadávky sa rozumie, na základe uzatvorenej zmluvy, odplatné/bezodplatné postúpenie (prenechanie) pohľadávky doterajším veriteľom (postupcom) tretej osobe (postupníkom). Postupník sa tak stáva novým veriteľom voči dlžníkovi pôvodného veriteľa.

Postupca – ako sa účtuje postúpenie pohľadávky u postupcu?

Účtuje sa v zmysle Oznámenia MF SR č. 740/2002 Z.z postupoch účtovania v sústave PÚ.

Podľa § 68 ods. 5 sa na ťarchu účtu 546 – Odpis pohľadávky účtuje aj postúpené pohľadávky z hospodárskej činnosti. A podľa § 78 ods. 3 sa v prospech účtu 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok účtujú aj výnosy z postúpenia pohľadávok z hospodárskej činnosti.

Odpis postúpenej pohľadávky v nominálnej hodnote do výšky výnosu z predaja 546 A / 311
Odpis postúpenej pohľadávky v nominálnej hodnote nad výšku výnosu z predaja 546 A* / 311
Výnos z postúpenej pohľadávky 315 / 646
Príjem z postúpenej pohľadávky 211 resp. 221 / 315

*Odpis postúpenej pohľadávky v nominálnej hodnote nad výšku výnosu z predaja bude tvoriť pripočítateľnú položku základu dane, preto treba zabezpečiť analytické členenie.

Postupník – ako sa účtuje postúpenie pohľadávky u postupníka?

Pri obstaraní pohľadávky postúpením je potrebné zabezpečiť jej ocenenie. To sa vykonáva v súlade s § 25 ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona 431/2002 Z.z o účtovníctve obstarávacou cenou, ktorou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny (§ 25 ods. 6 písm. a) Zákona).

Obstaranie pohľadávky postúpením 311 resp. 315 / 321 resp. 325
Úhrada za pohľadávku postupcovi 321 resp. 325 / 211 resp. 221
Inkaso úhrady pohľadávky od dlžníka 211 resp. 221 / 311 resp. 315
Zúčtovanie zostatku hodnoty pohľadávky ak bola úhrada v nižšej sume ako je hodnota pohľadávky 546 / 311 resp. 315
Zúčtovanie prebytku hodnoty pohľadávky ak bola úhrada vo vyššej sume ako je hodnota pohľadávky 311 resp. 315 / 646

 

Mohlo by vás zaujímať: Postúpenie pohľadávky a osobitná úprava uplatňovania DPH

(Pôvodný článok 10.09.2018 | Aktualizované 16.10.2023, 18:34)

[nahlás chybu v článku]