Značka: odpisy

Mikrodaňovník a iné novinky v Zákone o dani z príjmov (schválené)

  

Dnes bola schválená novela Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Týka sa má podpory malých a stredných podnikov, znižovania administratívneho zaťaženia daňovníkov, zníženia administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, platenia preddavkov na daň z príjmov, či podporu automobilového priemyslu.

Link

Ústavný súd rozhodol, že zvýšenie doby odpisovania nehnuteľností z 20 na 40 rokov nie je protiústavné. Patria tu napríklad bytové budovy, hotely, administratívne budovy, budovy pre kultúrnu a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo [»]